Kultura
15/10/2023 Petr Broulík

Místo, kde se debatuje o historii, současnosti i budoucnosti Ostravy, Fiducia má 25 let

Foto: Petr Broulík

Fiducia není jen antikvariát, klub a dvě galerie. Je to také místo, kde experti, zástupci ostravské veřejnosti a nadšenci někdy až bouřlivě debatují o současnosti Ostravy, o jejím směřování, ale také o její bohaté historii a kultuře.

Tento uznávaný klub a zakladatel Okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu, vedený Ilonou Rozehnalovou, oslaví ve středu 18. října pětadvacáté narozeniny.

V horní galerii Fiducie se proto sešli primátor města Ostravy Jan Dohnal, starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka, ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková, rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký i ředitel ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula.

„První kontakt s Fiducií byl už za mých studií, kdy jsem sem chodil do antikvariátu,“ řekl primátor Ostravy Dohnal. Přestože Fiducia reprezentuje občanskou společnost, primátor ji nevnímá jako konfrontační vůči vedení města. „Je to prostě organizace, kde probíhá řada užitečných akcí, diskusí a besed, a zastupuje občanskou společnost, kterou my chceme. A to že se stoprocentně v některých věcech neshodneme, je za mě zdravé a jenom dobře. Takže jsem rád, že v Ostravě Fiducii máme a k pětadvacátým narozeninám jí přeji vše nejlepší do dalších let,“ řekl Dohnal.

Fiducia nebo Fiduča?

„Já vůbec nevnímám postavení Fiducie jako konfrontační vůči vedení města. Naopak jsem přivítal akce, na které mne vedení Fiducie pozvalo, přeji všechno nejlepší do dalších pětadvaceti let a těším se na další spolupráci,“ uvedl starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka.

Ředitelka Archivu města Ostrava Hana Šústková řekla, že Fiducia pomáhá archivářům ukazovat lidem věci z depozitářů. „Lidé z Fiducie vytahují na světlo zajímavá témata a vydávají k tomu skvělé materiály, my jim snad s tím trochu pomáháme. Je velkou zásluhou Fiducie, že pomáhá ostravské veřejnosti rozšiřovat povědomí o Ostravě z mnoha úhlů pohledu. My jako archiv města letos slavíme sto let, takže jsme o něco starší, ale učíme se navzájem. Fiducia nám totiž často otvírá oči, jak se na historii dívat,“ řekla Šústková.

Jak v Ostravě udržet mladé lidi a další sem přitáhnout?

Ředitel samostatného ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula zmínil, že jeho instituce slaví letos „jen“ dvacet let. „Fiducia je naším nezastupitelným a zásadním partnerem. Fiducia hraje výjimečnou roli v podněcování veřejných diskusí. Ony veřejné zájmy nemusí být v souladu, někdy mohou jít i proti sobě, a právě ve veřejné diskusi je možné najít tu správnou polohu, kdy a jak veřejný zájem uplatnit. Témat, do kterých Fiducia vstoupila, je celá řada,“ řekl Zezula.

Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký připomněl, že například nedávno zesnulý hudební kritik Jiří Černý považoval Ilonu Rozehnalovou za osobnost, které by si Ostrava měla vážit.

„Jsem rád, že Fiducia vydává už jedenáctým rokem bulletin se zajímavým názvem Krásná Ostrava, protože to, co stále řešíme s městem je, jak v Ostravě udržet mladé lidi, a jak do Ostravy dostat mladé lidi z jiných regionů. To je palčivé téma a Fiducia v tom dělá skvělou práci. Také si vzpomínám na to, kdy řada kulturních osobností připravovala v Ostravě přihlášku do projektu Evropské město kultury. A byť se to nepovedlo, tak si pamatuji citaci Ilony Rozehnalové, že možná je to tak i lépe. Že důležitější je možná to, že se všichni kvůli nominaci dali tehdy dohromady, a to že možná má větší hodnotu, než ono ocenění,“ prohlásil Kopecký.

Celý den s Fiducií. Tvorba s umělci i sleva na všechno

A jak Fiducia své pětadvacáté narozeniny oslaví? Ilona Rozehnalová zve všechny obyvatele Ostravy v den narozenin, tedy 18. října, na celodenní program. Prostory Fiducie se v ten den, od 10 do 18 hodin, přemění na ateliéry s ostravskými umělci. Lidé si budou moci se známými umělci, kteří dlouhodobě spolupracují s Fiducií, vyrobit různé objekty a dárky.

V klubu se uskuteční projekce speciálních videí, která vznikla k výročí Fiducie, či výstava tisků, jež Fiducia za 25 let vydala. Pro návštěvníky je připravena i pocitová mapa, tedy nástěnka pro jejich příběhy a vzkazy. „Pro každého, kdo přijde, bude připraven dárek, a především pětadvacetiprocentní sleva na vše. Tedy na knihy v antikvariátu i spolkové tisky, trička a tašky. Vše platí pro návštěvníky Fiducie, ovšem jen 18. října,“ upozorňuje Rozehnalová.

Vyvrcholením narozenin bude speciální výroční komentovaná procházka centrem Ostravy s historiky Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.

Klub se zapojuje do žhavých debat o budoucnosti Ostravy

Fiducia je jednou z nejdéle fungujících kulturních institucí v kraji. Antikvariát, který je jedním z největších na Moravě, založili Ilona a Jiří Rozehnalovi 18. října 1998 u kostela v Ostravě-Mariánských Horách. Od dubna 1999 už působí na nynější adrese na Mlýnské ulici.

Fiducia se od počátku svého fungování angažuje v otázkách rozvoje města Ostravy. Iniciovala také několik petic. Zapojila se do debaty o budoucnosti industriálních památek v Dolních Vítkovicích nebo o osudu ohrožených městských památek, jako historická městská jatka, jsou vítkovické nádraží či obchodní dům Ostravica-Textilia.

Fiducia se zapojila i do debat o lipové aleji v Komenského sadech, budoucí podobě oblasti Nové Karoliny, do diskusí o vědecké knihovně přezdívané Černá kostka, o vzniku městské galerie nebo koncertního sálu, či o hodnotě dnes zaniklého ostravského komína Strakáč.

Spravuje databázi ostravských památek, architektury a soch

Fiducia se snaží Ostravanům přiblížit to nejzajímavější z oblasti literatury, architektury, historie či industriálního dědictví. Pořádá výstavy současného umění a fotografie, aktivity zaměřené na veřejný prostor, besedy s mimořádnými a zajímavými osobnostmi České republiky i zahraničí, autorská čtení, workshopy pro děti a rodiny, veřejné debaty, akce ve veřejném prostoru, komentované procházky či komunitní akce s velkou sítí dobrovolníků.

Fiducia spravuje databázi ostravských památek a architektury, databázi ostravských soch, vydává knihy o Ostravě, natáčí filmy prezentující současné umělce a představující významná kulturní místa i fenomény moravskoslezské metropole.

Ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu Fiducia upravuje a stará se o veřejná místa Ostravy. Díky tomu jsou v prostoru města nejrůznější lavičky, hmyzí domky, bylinkové zahrádky, poetické cedulky, poetické popelnice nebo naučné cedule. Vytváří také pamětní desky věnované významným osobnostem ostravské kultury.

Dvě galerie, jedna výtvarná, druhá fotografická

V prostorách Fiducie působí dvě respektované galerie. Galerie Dole, založená v roce 2006, a Fotografická galerie Fiducia, kterou v roce 2001 založili fotografové Roman Polášek a Martin Popelář. O výstavní program Galerie Dole se od počátku stará šéfkurátor Martin Mikolášek s týmem přizvaných kurátorů. Galerie se zaměřuje na současnou malbu a vystavuje především mladé tvůrce z celé České republiky.

Od roku 2007 připojila k aktivitám galerie výtvarnice Marcela Lysáčková dětský ateliér reflektující jednotlivé výstavy. Fotografická galerie Fiducia se jako jedna z mála v České republice specializuje na fotografické výstavy, při kterých se zaměřuje na prezentaci fotografické tvorby napříč médiem a dále na multižánrové instalace a nová média. Galerie nevystavuje jen známé osobnosti české a zahraniční fotografie, velký důraz klade také na představování mladých tvůrců, objevování talentů či prezentaci studentů uměleckých škol.

Fiducia rovněž úzce spolupracuje s Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm Ostrava, Archivem města Ostravy, městskou galerií PLATO, Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou v Opavě, Gymnáziem Olgy Havlové, divadlem Komorní scéna Aréna a řadou dalších institucí.

Je to zázrak

„Fiducia – to je pro mě především významné centrum ostravské kultury, které vzniklo občanskou iniciativou čili jakoby zdola. Má výborný výstavní program, výborný přednáškový program a obrovský antikvariát s bohatou nabídkou. Je schopna vydávat knihy o Ostravě, ale vážím si jí také proto, že poskytla základnu pro vznik občanského sdružení Krásná Ostrava, které nejen že bojuje za záchranu památek, ale i za vznik nové architektury a v tom je unikátní mezi všemi českými občanskými sdruženími,“ uvedl historik a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha. „Je to zázrak. Čtvrt století existence tlupy angažovaných lidí, která se vyloupla z šedi obyvatel a pilně pracuje na kultivování svého města, které postihla osudová proměna,“ dodal Spisovatel Ivan Binar.

Svůj pohled přidal i režisér Radovan Lipus: „Ostravská Fiducia je podstatné a zásadní ohnisko, kde jsou lidé a důležitá témata už pětadvacet let nablízko.“

Foto: Petr Broulík
Sdílejte článek