Nejnovější zprávy: Od počítače do slévárny. Mladý pár vyrábí unikátní litinové nádobí Ochutnejte regionální produkty, vyzkoušejte tradiční řemesla. Do Ostravy míří Moravskoslezský jarmark

Společnost

Mariánské Hory zdobí plastika, která nemá v Evropě obdobu

Mariánské Hory se pyšní novou plastikou Srdce kříže, která nenápadně propojuje duchovní a výtvarný prostor. Socha je stylizovaným tvarem srdce, zachovávajícím si tělesnost srdečního svalu, přičemž se jednotlivé formy na vrcholu plastiky protínají ve tvaru kříže.

Srdce kříze v Mariánských Horách (Foto: Jan Smekal)

Srdce kříže. Tak se jmenuje umělecké dílo, které zdobí prostranství v parčíku před farou v ostravské části Mariánské Hory. Nahradilo starý kříž z konce 19. století, který už byl ve velmi špatném technickém stavu.

Autorem unikátního díla je Jaroslav Koléšek, vedoucí ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity.

„Líbila se mi už samotná myšlenka, že se v Mariánských Horách rozhodli jít cestou vytvoření něčeho zcela nového spíše než vytváření repliky starého kříže, který byl v dezolátním stavu. Vedení obvodu se na nás logicky obrátilo jako na svého souseda, protože Fakulta umění Ostravské univerzity sídlí přímo naproti kostelu Panny Marie Královny, s prosbou o pomoc při hledání nové podoby uměleckého díla,“ uvedl Jaroslav Koléšek s tím, že nová plastika v parčíku nyní nenápadně a nenásilně propojuje dva prostory.

„A sice duchovní zastoupený kostelem a farou s výtvarným, který reprezentuje protější budova Fakulty umění Ostravské univerzity,“ pokračoval.

Ostravský sochař vytvořil Srdce kříže tak, že zjednodušeným tvarem znázornil srdce jako sval včetně forem připomínajících tepny. A dvě z nich pak tvoří i symbolický kříž.

„Ten je dobře viditelný ze směru od vstupu do kostela, ale patrný obrys lze rozeznat i z protější strany, tedy od Fakulty umění. Baví mě, že historicky ověřené a často používané symboly se dají udělat znovu, současně a netradičně,“ poznamenal Koléšek, který v plastice pracuje s čitelným obrysem.

„Díky tomu tak dokážou dílo určit, identifikovat i laici, kteří neznají přesný příběh,“ dodal.

Podle Jaroslava Koléška bylo zadání poměrně složité. Už proto, že symbol kříže je hodně silný a určující. „Důležité bylo dodat plastice i prostoru pozitivum, což se povedlo organickým tvaroslovím plastiky.“

Autor na tomto díle pracoval celý rok. Velice důležité bylo podle něj zvolit i adekvátní měřítko. „Na podzim jsem udělal první maketu, na které se ověřovaly proporce, rozměry i umístění celé plastiky,“ přiblížil s tím, že celá koordinace byla nesmírně náročná. „Kupříkladu žulový sloup se dělal v Liberci a plastika byla odlita v Brně. Náročné pak bylo i sladit materiály, struktury i povrchy.“

Oáza duchovního klidu

Plastika Srdce kříže vznikla jako součást revitalizace přilehlého území. Jde o území parčíku před farou, které se nachází vedle nejkrásnější dominanty městského obvodu a zároveň kulturní památky – kostela Panny Marie Královny.

„Tento projekt úzce navazoval na revitalizaci celého veřejného prostoru, který se tehdejší vedení radnice v čele se starostkou Lianou Janáčkovou rozhodlo rekonstruovat vybudováním nových chodníků, dlažby před farou či osazením nových laviček,“ řekla místostarostka Mariánských Hor a Hulvák Jana Pagáčová.

„Věřím, že nové dílo přispěje ke zkulturnění tohoto nově opraveného veřejného prostoru a že se nám všem bude líbit. I díky němu vznikla jakási oáza duchovního klidu, kde si každý může sednout a rozjímat. Navíc jde o unikátní dílo. Něco takového nenajdete nikde v Evropě,“ zdůraznila Pagáčová.

„Srdce a kříž jsou neodmyslitelně spjaty. Srdce – symbol lásky a kříž – symbol oběti. Láska bez oběti není možná a oběť bez lásky je zbytečná,“ uvedl při slavnostním aktu farář Vladimír Schmidt.

Na financování díla se kromě prostředků z participativního rozpočtu ve výši 133 tisíc korun ještě podílelo statutární město Ostrava, které ze svého dotačního programu Fajnovy prostor poskytlo římskokatolické farnosti částku ve výši 457 tisíc korun.

Dotace zahrnuje výrobu nové sochy Srdce kříže a rovněž i výsadbu okolní zeleně, na které se budou svou prací podílet občané. Současně bude vyměněn i uschlý vánoční stromeček za nový. Tyto práce budou provedeny na podzim.