Nejnovější zprávy: Co dnes dělá baníkovský mistr Pospěch? A proč mu fanoušci odpustili Spartu? Zchátralé Jánské Koupele mají naději na záchranu, studie plánuje rozvoj

Politika

Máme lék na problémy kraje. Političtí lídři nabízejí před volbami své vize

Zatímco před čtyřmi lety byl hlavním politickým tématem před sněmovními volbami v Moravskoslezském kraji odliv lidí z regionu či jejich nerovnoměrné finanční ohodnocení, letos lídři politických uskupení poukazují na problémy spojené s útlumem těžby uhlí, problematiku dostupnosti bydlení nebo nedostačující silniční infrastrukturu.

Ilustrační foto: Pavel Krmášek, Magazín PATRIOT

Vyplývá to z ankety mezi lídry politických subjektů, které mají největší šanci obsadit svými zástupci křesla v Poslanecké sněmovně.

Jaké jsou podle vás největší problémy Moravskoslezského kraje a jaké jsou možnosti jejich řešení? (řazeno abecedně dle názvů stran)

ANO, lídr Ivo Vondrák

Problém: Přechod na novou ekonomiku

Řešení: Náš kraj musíme transformovat a jsem přesvědčen, že se nám pro tento záměr podaří získat až 100 miliard korun. Úspěšná transformace znamená zlepšení životního prostředí, kdy bude uhlí nahrazeno čistou energií. Povede také k nabídce nových pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou. Dále znamená proměnu brownfieldů, které budou vedle průmyslu sloužit i volnočasovým aktivitám a kultuře. Transformace tedy znamená nejen příslib vyšší životní úrovně, ale také vyšší kvality života.

ČSSD, lídr Lubomír Zaorálek

Opakovaně stále mluvíme o problémech regionu. Všichni o nich víme. Měli bychom mluvit spíše o jeho silných stránkách a na ty vsadit: v regionu vznikla velká řada úspěšných malých a středních firem, existuje tu velmi zajímavé a originální kulturní zázemí, které bychom měli podpořit investicemi do kulturní infrastruktury. Region se pyšní neuvěřitelně malebným prostředím Beskyd, Jeseníků a okolí Nového Jičína. Měli bychom posilovat to, čím náš kraj přitahuje. Dělat vše pro to, abychom tu měli kvalitní zdravotnictví a školství.

KSČM, lídr Leo Luzar

Problém: Vládní ignorace specifik našeho kraje a konec uhlí bez řešení teplárenství

Řešení: V Bruselu ani v Praze nezaplatí vynucené zdražení tepla, ani nedají adekvátně placenou práci propuštěným. Jen vybudování nových příležitostí na infrastrukturním zázemí průmyslové historie navrátí našemu kraji dobře placenou práci, a tím zastaví odchod lidí za lepším. Prosadíme znovu respekt k průmyslu a pracujícím lidem, a to nejen z úcty k dědictví práce našich předků. Nedopustíme, aby železné srdce republiky přestalo bít.

Piráti a STAN, lídr Lukáš Černohorský

Velký problém jsou chybějící obchvaty kolem měst, nejsou modernizovány a upraveny silnice a železnice například směrem na Bruntál, Karvinou a dál. Jsou to nedořešené sanace mnoha ekologických škod, které neumožňují rozvoj obcí. V této věci jsou velkou naději finanční prostředky z EU, které může vláda ve spolupráci s krajem investovat do rozvoje našeho kraje. Díky transparentním a efektivním investicím můžeme také počítat s tím, že bude opět tlak na růst platů. Další problém, který nám začíná narůstat, je neadekvátní výše nájmu, která začíná trápit pracující rodiny, ale i seniory. Zde se nabízí řešení v užší spolupráci a finanční podpoře měst a obcí, aby došlo k výstavbě a navrácení bytového fondu tak, ať mohou začít opravovat a budovat obecní bytový fond, který mohou využívat jak senioři, tak i mladí lidé jako startovací byty.

Přísaha, lídr nebyl zatím oficiálně schválen (za hnutí odpovídá Jiří Komárek)

Problém: Revitalizace oblasti po těžbě v OKD, efektivní využití státních prostředků a zajištění uplatnění pro končící horníky a zaměstnance

Řešení: Odhadované náklady státu, které hodlá vynaložit na revitalizaci oblasti zasažené důlní činností bývalého podniku OKD, jsou do roku 2035 ve výši 15,6 miliardy. Jedná se o prostředky státu, přičemž již nyní byly zaznamenány případy jejich nehospodárného a neefektivního využívání. Fakticky totiž nedošlo k revizi smluvních vztahů, které byly uzavřeny v minulosti a které často sloužily k vyvádění peněz z OKD. Což se prakticky děje i dnes, kdy je majitelem stát. Mimo následky způsobené dobývací činností na region a s tím spojené náklady na revitalizaci prostoru došlo útlumem těžby i k masivnímu zániku pracovních příležitostí v regionu. Jednou, ne jedinou, možností, jak dopady na nezaměstnanost v regionu způsobené útlumem na OKD zmírnit, je systémové propojení budoucí revitalizační činnosti a rekvalifikačních projektů státu a projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst.

SPD, lídr Tomio Okamura (za hnutí odpovídá Jan Síla)

Problém: V Moravskoslezském kraji jsou nejvyšší emise polétavého prachu, na který se váže benzoapyren. Tato škodlivina v ovzduší může vést nejen k poškození plic a srdce, vzniku rakoviny, ale i ke genetickým změnám u novorozenců. Je to jeden z hlavních důvodů nejkratší střední délky života obyvatel kraje v porovnání s ostatními kraji v ČR.

Řešení: Zadání studie zjištění zdrojů škodlivin v ovzduší nezávislé nejlépe zahraniční instituci tak, aby nemohla být ovlivněna regionálními politiky, kteří chtějí i za cenu zdraví zachovat klesající zaměstnanost v regionu. Po zjištění skutečných viníků vypracovat systémové řešení problému, nejlépe tak, jak se povedlo v Trentinu v Itálii u hutního podniku ILVA.

SPOLU, lídr Zbyněk Stanjura

Problém: Růst nákladů na bydlení (rostou ceny nemovitostí, stavebních prací a materiálů i energií)

Řešení: Sen o vlastním bydlení se lidem vzdaluje. Zkrátka si ho čím dál tím méně lidí může dovolit. Poslední vlády tento problém vůbec neřešily, a podívám-li se teď na programy všech relevantních politických stran, pouze naše koalice Spolu přináší řešení. A to jak individuální podporu takzvaného prvního bydlení bez ohledu na věk, tak daňové úlevy v případě staveb a oprav rodinných i bytových domů. Zároveň chceme zrychlit a zjednodušit celý proces výstavby a zapojit do něj společně stát a obce.

Trikolóra Svobodní Soukromníci, lídr Alfréd Šrámek

Za největší problémy považuji nedostatečné využití průmyslového a turistického potenciálu kraje, který má ideální geografickou polohu coby česko-slovensko-polské trojmezí, odliv mozků a za alarmující považuji zcela nedostatečné napojení kraje na dálniční síť. Moravskoslezský kraj s dostatkem pracovitých a vzdělaných lidí snad jako jediný v zemi nabízí neopakovatelnou příležitost pro propojení restrukturalizace důlního a těžkého průmyslu na lehké strojírenství a nabízí příležitost pro budování hi-tec výzkumných center kooperujících s elitními vysokými školami. Tohoto potenciálu kraje je nutné systematicky a zejména koncepčně trvale využívat. Opomíjená je podle mého názoru také turistická a volnočasová jedinečnost Bruntálska, jehož podpora a využití může kraj výrazně posunout vpřed na mapě atraktivních míst pro život v Česku. Symbióza mezi vzděláním, pracovitostí lidí, jejich uplatněním v regionu a kvalitním životním prostředím je cíl, který se kraj musí trvale snažit dosáhnout.