Společnost
12/01/2017 Tomáš Svoboda

Malé vyrovnání s minulostí: Ostrava chystá pamětní desku obětem tábora Hanke

Byla to vůbec nejhorší zvěrstva, která se po skončení druhé světové války děla na území tehdejšího Československa. V ostravském internačním táboře Hanke sadističtí dozorci během května a června roku 1945 zavraždili 231 lidí, mezi kterými byli i nevinní civilisté. Po letech mlčení Ostrava začíná pracovat na uctění obětí formou pamětní desky.

Na základě nedávného usnesení městské rady bude vytvořena pracovní skupina pro realizování důstojné připomínky obětí, mezi kterými sice byli někteří kolaboranti s tehdejším nacistickým režimem Německa, ale jednalo se také o nevinné osoby často úmyslně za „místní Němce“ považované.

Pětičlenná skupina, ve které budou i historikové Tomáš Staněk a Mečislav Borák ze Slezské univerzity v Opavě, se bude zabývat možnostmi vybudování a instalace pamětní desky s formulací textu o připomenutí tragických událostí. Ty se svojí brutalitou naprosto vymykaly všemu, co s sebou přinesla vlna poválečného násilí.

Místem, kde byly oběti řádění sadistických dozorců uloženy do hromadného hrobu, byl bývalý městský hřbitov nacházející se na místě dnešního parku Milady Horákové. Právě tam si občané Ostravy mohli temnou minulost pietně připomenout v posledních dvou letech díky aktivitám skupiny Zapomenutá Ostrava.

„Věříme, že se nám podaří přimět představitele Ostravy, aby se zasadili o trvalou důstojnou připomínku obětí Hankeho lágru, například ve formě pamětní desky,“ uvedl při té příležitosti organizátor Marek Pietoň.

Fakta o internačním táboře Hanke

Události kolem ostravského tábora Hanke, který se nacházel v místech poblíž dnešního obchodního centra u Dolu Jindřich na Nádražní ulici, vyšly veřejně najevo až po roce 1989. Magazín PATRIOT je v minulých měsících připomenul formou rozhovoru se spisovatelem Jiřím Padevětem.

Celkem táborem prošlo 600 mužů a 100 žen. Umístěni byli v konírnách, stájích a ve volně stojících stěhovacích vozech bývalé speditérské firmy. Hygienické i vyživovací poměry v táboře byly velmi špatné. Lidé zde byli vystavováni násilnostem, brutálnímu mučení a 231 jich bylo bez soudu popraveno.

Exekuce vykonávali zcela nelidským způsobem vedoucí politického oddělení ostravského ředitelství Národního bezpečnostního sboru Vladislav Kusz a horník z Hrušova Emil Martínek, velitel tábora. Mezi dozorci byli obávanými surovci Josef Jurášek a Leopold Pieczka, všichni byli členy KSČ. Sadistické činy na pokyn nadřízených páchal rovněž Jindřich Glos, bývalý příslušník SA.

Pětice hlavních aktérů masakrů v Hanke byla propuštěna z vazby záhy po únoru 1948. Jedinou současnou veřejnou připomínkou temných událostí je naučná cedulka umístěná „Okrašlovacím spolkem za Krásnou Ostravu“ v roce 2015 do jedné z vitrín nákupního střediska na Nádražní ulici.

Sdílejte článek