Nejnovější zprávy: Na Rudné v Ostravě se srazila dvě auta, jeden řidič je mrtvý Vondrák skončí jako místopředseda ANO, své funkce se vzdal

Proměny kraje

Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji mohou získat vyšší dotaci na design

​Malé a střední podniky Moravskoslezského kraje mají možnost se lépe a rychleji rozvíjet.

Ilustrační grafika: Archiv

Vedení kraje schválilo navýšení podpory v rámci dotačního titulu TechArt voucher z 200 na 450 tisíc korun na práce s kvalifikovaným designerem či expertem při výrobě a konstrukci výrobku.

„Věříme, že změna výšky dotační podpory zaujme i ty firmy, které doteď váhaly,“ říká Lenka Ďurková z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC), které program zprostředkovává. Podnikatelé mohou o podporu žádat už na počátku roku 2020.

Podle odborníků MSIC vyspělé trhy dokazují, že každá koruna vložená do růstu užitého designu se firmě několikrát vrátí. Tvorba nového výrobku či zdokonalení stávajícího může být ale velmi finančně náročná.

Moravskoslezský kraj s tímto problémem pomáhá malým a středním podnikům v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji. V rámci nové výzvy, která vychází na konci listopadu, kraj finanční pomoc dokonce navyšuje. Žadatelé se o podporu svého podnikání mohou hlásit od 1. do 10. ledna 2020.

„Na základě analýzy a zpětné vazby jsme dospěli k rozhodnutí navýšit maximální možnou podporu v rámci tohoto titulu z 200 na 450 tisíc korun. Důvodem pro tento krok je, že podpora ve výši 200 tisíc ve vztahu k celkovým nákladům, které žadatel musí vynaložit na tvorbu 3D designového modelu v konstrukčním programu a samotné konstrukční a technologické práce na prototypu produktu, není pro potenciální žadatele příliš atraktivní a lákává,“ vysvětluje kroky vedení kraje náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Namísto pro ně vhodného TechArt voucheru žadatelé často volili titul StartUp voucher, který je ale svým zaměřením a strukturou nákladů jiný.

Podporu, kterou vyplácí kraj, následně pomáhají podnikatelům zrealizovat lidé z MSIC. Přesněji jde o analýzu produktu, nalezení skrytých funkcionalit, konstrukční zadání, tvorbu užitého designu, tvorbu funkčního 3D modelu v konstrukčním softwaru a dohled při konstrukci a technologii výroby produktu se zkušenými průmyslovými designéry.

Jedním z nich je akademický sochař Jiří Španihel, který má za úkol nový nebo modernizovaný výrobek jak navrhnout, tak také odborně posoudit. Podle něj nelze design chápat pouze jako hezký nebo líbivý vzhled výrobku, ale jako souhrn řady dalších vlastností, zejména promyšlenou koncepci a konstrukci, která zohledňuje výrobní možnosti výrobce, případně jej podněcuje k jejich rozvoji.

„Dobrý design kromě originality nabízí mnohem více. Jsou to užitné hodnoty, jako je bezpečnost, ergonomie, hygiena, snadná údržba nebo bezúdržbovou, komfortní a intuitivní obsluha, šetrnost k životnímu prostředí a podobně. To všechno by výrobek s dobrým designem měl nabízet. To nemluvím o psychologických a kulturních vlivech na člověka a jeho bezprostřední okolí,“ říká.

Podle Lenky Ďurkové, manažerky programu TechArt v MSIC by navýšení financí od kraje mělo vyvolat větší pozornost podnikatelů, včetně těch, kteří dosud váhali: „Inovace v oblasti produktového a průmyslového designu jsou důležité pro každý podnik, hlavně kvůli pohledu do budoucnosti firmy. Je pro nás zásadní motivovat moravskoslezské firmy k inovacím a podpořit tím jejich konkurenceschopnost a možnost diverzifikovat riziko nebo míru závislosti na dodavatelsko-odběratelských řetězcích.“

TechArt voucher je jedním ze tří dotačních titulů v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MSIC předá vybraným podnikatelům skrze tituly StartUp Voucher, TechArt Voucher a InnoBooster 13 milionů korun na rozvoj a podporu malých a středních podniků.

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka je MSIC skvělým zázemím pro talentované lidi, kteří se nebojí mít odvážné nápady a vize. „Je to prostor ideální pro rozvíjení nejrůznějších inovací a podnikatelských záměrů. Úspěšné podnikání je pro rozvoj našeho regionu klíčové. Nadaní lidé začali chápat, že u nás mají pro svou činnost ideální podmínky. Z fungování MSIC máme upřímnou radost,“ uvedl hejtman.