Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

Liberty Ostrava začne na trh dodávat tyče, jejichž životnost se prodlouží na sto let

Liberty Ostrava rozšiřuje své výrobkové portfolio o další produkt s vyšší přidanou hodnotou.

V letošním roce začne dodávat na trh závitové tyče s dvojitou protikorozní ochranou určené ke zpevnění betonových konstrukcí. Do rozšíření výroby jednoho z nejpoužívanějších betonářských a kotevních systémů na světě, který vyrábí jako jediná v Česku, investovala v posledních letech téměř 80 milionů korun.

Ocelové závitové tyče, válcované ve středojemné válcovně ostravské huti od roku 2014, se doplní o dvě ochranné vrstvy, plastovou a cementovou, které zajistí významné prodloužení jejich životnosti až na 100 let, a s tím i životnosti a bezpečnosti staveb, u nichž se používají. Na tuzemském i zahraničním trhu je po nich vysoká poptávka, Liberty Ostrava proto očekává, že by je mohla dodávat svým klientům po celém světě v objemu stovek tun ročně.

„Dvojitou protikorozní ochranu na závitové tyče vyráběné v naší středojemné válcovně v minulosti zajišťoval tehdejší sesterský závod v Lucembursku, kde se tyče upravovaly podle požadavků zákazníka. Loni se celý proces následného zpracování a úprav přemístil do naší huti, čímž ostravská huť nejen získala do svého portfolia další produkt s vysokou přidanou hodnotou, ale tím že odpadlo zbytečné převážení polotovarů po Evropě, také omezila svou uhlíkovou stopu,“ vysvětlil Pavel Suchánek, vedoucí výroby závitových tyčí v Liberty Ostrava.

Součástí investice do následných úprav závitových tyčí v ostravské huti byl i nákup potřebného strojního vybavení včetně speciální míchačky cementu s injektážním zařízením, nakloněné plošiny a roštů. Závitové tyče se nejprve nastrojí plastovým opláštěním, poté se do volného prostoru mezi plast a tyč vstřikuje cement.

„Taková protikorozní ochrana tyčí prodlouží životnost dodávaného systému až na hranici 100 let po jeho zabudování. Výrobu v současnosti testujeme. Testování bychom měli dokončit během prvního čtvrtletí letošního roku,“ informoval Zdeněk Vašek, koordinátor vývoje výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Závitové tyče nacházejí uplatnění především ve stavebních konstrukcích, při ražbě podzemních děl a všech geotechnických konstrukcích, tedy ve veškerých důlních dílech, tunelech či podzemních stavbách. Jsou ale vhodné i pro speciální užití, jako například kotvení ve skále či spínání horninových masivů. Tyče jsou po celé délce opatřené speciálním průběžným závitem, který umožňuje našroubování matic a dalšího příslušenství, a tím i spojování jednotlivých tyčí bez nutnosti svařování. Jejich instalace je tak rychlejší, čímž se na stavbách ušetří čas i materiál.