Společnost
26/11/2021 Petr Sobol

​Liberty Ostrava bude mít hybridní pece. Stane se výrobcem zelené oceli

​Liberty Ostrava vyhodnocuje finální nabídky ve výběrovém řízení na dodavatele dvou hybridních pecí.

Hybridní pece jsou hlavní součástí mnohamiliardové transformace, jejímž prostřednictvím se huť stane výrobcem zelené oceli a do roku 2030 dosáhne uhlíkové neutrality. Očekává se, že v blízké době huť vybere dodavatele této technologie.

„Mám radost, že tento modernizační projekt, který je velice složitý po stránce technologické, procesní i finanční, nyní nabírá na obrátkách. Máme před sebou ještě velký kus práce, ale po jejím dokončení se Liberty Ostrava stane jednou z nejmodernějších hutí na světě s vysokou produktivitou a velmi malým vlivem na životní prostředí,“ řekl Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny Liberty Steel, který vede tým zodpovědný za přípravu tohoto projektu.

Společnost zahájila výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí v listopadu 2020. Experti skupiny Liberty Steel a ostravské huti ovšem s ohledem na potřebu větší flexibility do budoucna posuzovali využitelnost různých typů železonosné vsázky pro výrobu oceli, kterými jsou kromě šrotu například také produkty přímé redukce železné rudy jako HBI brikety nebo DRI pelety. Tato expertní práce vedla k úpravě původních specifikací, a nabídky dodavatelů musely být na jejím základě aktualizovány. Nyní se vyhodnocují finální nabídky několika potenciálních dodavatelů nové technologie.

Liberty Ostrava získala pro navrhovaný investiční záměr předběžné schválení podpory z Modernizačního fondu EU a připravuje podání finální žádosti. Dále podala žádosti o dotace na výstavbu odprášení nových pecí u Státního fondu životního prostředí, z nichž jedna již byla schválena. V současnosti připravuje ostravská huť dokumentaci pro získání územního a stavebního povolení.

Liberty Steel Group plánuje v průběhu následujících deseti let investovat do rozvoje ostravské huti miliardy korun. Kromě modernizace ocelárny je součástí transformace také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyráběné oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investic je také výstavba solárních a větrných elektráren pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a rozvoj programu LIBERTY GREENSTEEL Akademie.

Komunikace výsledku výběrového řízení podléhá vzhledem k financování z veřejných zdrojů přísným omezením. Do doby, než Liberty Ostrava obdrží souhlas příslušných úřadů, nelze zveřejnit jména vybraných dodavatelů, ceny ani další detaily.

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama