Byznys
06/03/2022 Marek Prorok

​Liberty chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030

LIBERTY Ostrava má za sebou úspěšný rok i přes pandemii, říká v rozhovoru pro Magazín PATRIOT její majitel, britský podnikatel s indickými kořeny Sandžív Gupta, který hodlá dále pracovat na přeměně LIBERTY Ostrava v předního výrobce „zelené“ oceli ve střední Evropě.

V druhé polovině roku 2019 vaše společnost Liberty převzala ostravské hutě od skupiny ArcelorMittal. Jak hodnotíte úspěšnost této transformace?
V transformaci LIBERTY Ostrava jsme od července 2019 dosáhli neuvěřitelných pokroků. Je tomu možná těžké uvěřit ve druhém roce covidové pandemie, ale rok 2021 je jedním z nejlepších v historii LIBERTY Ostrava. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů jen za první pololetí kalendářního roku dosáhl 4,6 miliardy korun a druhé pololetí pokračuje v pozitivním trendu. Společnost nyní generuje tržby okolo 800 milionů Kč za den a běží naplno. Jsem velmi pyšný na práci a nasazení 6000 zaměstnanců ostravské huti, kterým se tento obrat podařil.

Co bylo na celé transformaci nejtěžší?
Rok 2019 byl obdobím, v němž došlo k nejhoršímu poklesu globálního ocelářského průmyslu od roku 2008. Během prvních dvou let od převzetí LIBERTY Ostrava jsme museli společnost podpořit 140 miliony eur (přes 3,6 miliardy korun) z vlastních prostředků, abychom udrželi výrobu a zachovali pracovní místa. Podnik jsme dokázali udržet v provozu a lidi v práci také během covidového útlumu, kdy jsme dočasně odstavili jednu vysokou pec, ale zároveň odstávky využili k tomu, abychom ji za 44 milionů korun opravili a modernizovali. Během uplynulých dvou let jsme dosáhli celé řady provozních a obchodních zlepšení. Díky tomu jsme v letošním roce konečně mohli začít sklízet ovoce naší práce. Jsme si velmi dobře vědomi, že ocelářství je cyklický byznys, ale LIBERTY Ostrava je dnes v daleko lepší pozici, aby se s tím vyrovnala.

Na konci listopadu Liberty oznámila, že vyhodnocuje finální nabídky v tendru na dodavatele dvou hybridních pecí. Je už známo, kdy začne jejich výstavba a kdy budou spuštěny do provozu?
Investice do nových elektrických hybridních pecí je klíčovým projektem pro budoucnost LIBERTY Ostrava a od počátku platí náš závazek ji realizovat. Strávili jsme hodně času definováním požadavků na novou technologii, která bude nejmodernější v Evropě. Během přípravy projektu jsme více akcentovali schopnost nových pecí využívat širší spektrum vstupů pro výrobu oceli, kterými jsou kromě šrotu také další železonosné materiály jako přímo redukované železo a za tepla briketované železo, což dá podniku do budoucna větší flexibilitu. Tato detailní práce si počátkem roku vyžádala úpravu specifikace našich požadavků, a tedy i nabídek potenciálních dodavatelů, a nyní jsme v procesu hodnocení finálních nabídek. Vítězného dodavatele oznámíme podle předpokladů v prvním čtvrtletí 2022. Zároveň pracujeme na získání nezbytného veřejného financování, přičemž část žádostí o dotace nám již byla schválena. Projektový tým v LIBERTY Ostrava pracuje na dokumentaci pro příslušná územní a stavební povolení, která by měla umožnit zahájení výstavby v roce 2023. Je potřeba si ale uvědomit, že aby byl projekt efektivní, nestačí jen postavit nové pece. Bylo by zbytečné mít elektrické hybridní pece bez dostatku elektrické energie, která by je poháněla. Takže platí, že aby bylo možno postavit vedení vysokého napětí do LIBERTY Ostrava co nejblíže roku 2025, což je od počátku plánovaný termín dokončení, potřebujeme pomoc české vlády.

Jak ovlivní spuštění hybridních pecí do provozu fungování huti a také stav zaměstnanců?
Jednoduše řečeno, nové elektrické hybridní pece nám umožní produkovat více oceli, levněji a s daleko menším vlivem na životní prostředí. V plánu je vyrábět okolo 3 milionů tun oceli ročně, ale prostřednictvím nové technologie s menší uhlíkovou stopou. To může vést k nutnosti převedení pracovních sil na nové technologie. Již nyní zažíváme generační obměnu: během následujících pěti let odejde do důchodu více než 600 lidí. Ty chceme nahradit vlastními zaměstnanci. Proto investujeme do vzdělávacího programu GREENSTEEL akademie, která naše lidi připraví a přeškolí na nové technologie.

Bude připravované vedení vysokého napětí dostatečným zdrojem elektřiny? Jak se vyvíjejí jednání se současným dodavatelem energií, společností TAMEH?
Po dlouhých a složitých jednáních jsme se společností TAMEH dosáhli kompromisu, co se týče cen dodávky energií. Takže akvizice TAMEH, o které jsme také uvažovali, v současnosti není na pořadu dne. Ze strategického pohledu se situace změní po spuštění nové technologie hybridních pecí a instalaci vedení vysokého napětí, což každopádně sníží naši závislost na dodávkách od TAMEH.

Jaké jsou vaše další plány s ostravskou hutí do budoucna? Jsou už známé konkrétní plány na modernizaci válcoven?
V současnosti probíhá modernizace Steckelovy válcovny, která bude celkem stát skoro miliardu korun, kde je cílem zvýšit provozní spolehlivost a kvalitu vyráběného pásu, aby byl vhodný pro produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou například svařované trubky pro dopravu plynu, ropy a vody. Letos jsme vyměnili zastaralé hydraulické prvky a udělali přípravy na instalaci rentgenových měřičů tloušťky plechů. Většina práce se bude dělat v letech 2022 a 2023, kdy proběhne výměna pecních navíječek, chladicích věží laminárního chlazení a instalace řady nových nebo renovovaných komponent. Rád bych připomněl, že tyto investice v LIBERTY Ostrava jsou jen jedním dílkem celkové strategie naší skupiny, kterou je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030, což označujeme zkratkou CN30. Cílem skupiny je vytvořit udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost a životaschopný byznys model, kdy budou podniky dlouhodobě ziskové, odpovědné vůči svému okolí, a přitom budou produkovat nulové emise uhlíku. To je v metalurgii, energeticky nejnáročnějším průmyslovém odvětví vůbec, náročný úkol, ale je reálné ho dosáhnout.

Na jaře vzbudila poprask informace o prodeji části emisních povolenek z Liberty Ostrava do sesterské hutě v Rumunsku a později se objevila informace o dalším prodeji emisních povolenek. Jaká je tedy současná situace s emisními povolenkami Liberty Ostrava?
Jsme si vědomi, že téma emisních povolenek vzbudilo v první polovině roku docela rozruch. Překvapilo nás, že lidé, kteří do té doby jevili o LIBERTY Ostrava mizivý zájem, se tímto tématem začali zabývat, někdy s minimem konkrétních informací a bez znalosti celkové situace. Neznám jiný případ, kdy by se politici dotazovali soukromých společností na tento typ transakcí. Společnosti zpravidla nezveřejňují, kolik mají emisních povolenek, protože se jedná o citlivé obchodní informace. My jako průmyslové odvětví jsme systém emisních povolenek nevymysleli a musíme s ním žít tak, abychom zajistili efektivní fungování našeho ocelářského byznysu v Evropě. Politické intervence do toho, jak jsou emisní povolenky využívány, jsou kontraproduktivní. Zavázali jsme se, že všechny emisní povolenky ostravské huti budou použity v její prospěch. To jsme naplnili zákonnými a vysoce ziskovými transakcemi, jejichž příjmy budou použity pro splnění našeho závazku zajistit LIBERTY Ostrava udržitelnou budoucnost.

Působení skupiny Liberty v Ostravě bylo výrazně ovlivněno pandemií Covid-19. Už se trh adaptoval na novou situaci nebo očekáváte další problémy v souvislosti s vývojem pandemie?
Covid byl velká výzva; naše priorita byla ochránit zaměstnance před zdravotními riziky a vyřešit organizační problémy s tím spojené. Jestli na tom bylo něco v uvozovkách pozitivního, tak je to skutečnost, že narušení světových dodavatelských řetězců připomnělo evropské veřejnosti, že by měla podporovat průmysl, který má na svém území. Také vznikla obrovská pobídka, politická i finanční, k obnově národních ekonomik, která přináší velké investice do infrastruktury, jako jsou projekty mostů a silnic. To vyžaduje velké množství oceli. EU reaguje na tuto nutnost, a proto poskytne miliardy eur na podporu národního plánu obnovy, a to i v České republice. Ocelářský průmysl zůstává jedním z nejdůležitějších strategických odvětví české ekonomiky, a to i v sociálním rozměru, protože vytváří po celé zemi desetitisíce pracovních míst. Evropská unie a její orgány také chápou, že pokud se vyžadují od evropského průmyslu investice do zelené modernizace, aby byly dosaženy cíle redukce emisí uhlíku podle balíčku ´Fit for 55´, musí chránit evropský průmysl proti globálním konkurentům, kteří vyrábějí bez nutnosti snižovat svůj vliv na životní prostředí, a tak zůstávají ´levní a špinaví´. Budeme spolupracovat s orgány EU a dalšími partnery a připomínat jim význam ocelářství i pracovních míst, které na něm závisí. Zároveň budeme pracovat na zelené transformaci výroby oceli.

Sdílejte článek