LEXIKON OSTRAVSKÉ HISTORIE
25/11/2018 Admin PATRIOT

Lexikon ostravské historie: A jako archeologie

Magazín PATRIOT, milovnice ostravské historie Perla Motyková a facebooková skupina Nezapomenutá Ostrava společně tvoří otevřený abecední Lexikon ostravské historie. Cílem není vědecky zpracovat a uzavřít historii Ostravy - lexikon je stále otevřený dalším vzpomínkám, fotografiím, připomínkám laiků i odborníků.

Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. K institucím, které zajišťují jejich evidenci, poznávání a ochranu patří i Národní památkový ústav.

Ostravští archeologové provádějí archeologické výzkumy v celém Moravskoslezském kraji. Národní památkový ústav je mimo jiné sbírkotvornou institucí a plní povinnosti, které z toho vyplývají.

V souvislosti s archeologií k nim patří evidence a konzervace předmětů a péče o ně. Národní památkový ústav disponuje dvěma moderními archeologickými depozitáři – v Ostravě a v Olomouci.

Jednotným „skladem“ všech archeologických dat je ISAD – informační systém o archeologických datech. Slouží odborníkům z NPÚ, zájemcům z oboru památkové péče, státní a veřejné správě i veřejnosti.

V r.2015 byla dokončena výstavba nového moderního depozitáře archeologických nálezů realizovaná v rámci rekonstrukce nové správní budovy odborného pracoviště - Národní památkový ústav v Ostravě.

Ostrava je na nálezy bohatá

Krajská metropole je pro archeology bohatým nalezištěm. Její výhodou je podle vedoucího archeologů Národního památkového ústavu Michala Zezuly třeba podloží. Díky specifickým podmínkám v půdě se tam velmi dobře dochovávají organické materiály jako kůže nebo dřevo.

Tyto nálezy patří k těm vzácnějším. Zajímavé je pro nás celé město v obvodu bývalých hradeb. Nejvíce nálezů bývá na Masarykově náměstí a v domech kolem něj. Také ve Velké ulici, tam stávaly pravovárečné domy nejbohatších měšťanů.

Archeologové dokazují život dávné Ostravy, kdy se tu ještě netěžilo

Ještě mnoho století před průmyslovým rozvojem moravskoslezské metropole panoval v Ostravě čilý městský ruch. Archeologové našli v podzemí předměty z 13. století, a to například staré boty, odřezky kůží, keramického koníka nebo nádobí.

Více než rok vrstvu po vrstvě archeologové Národního památkového ústavu a Ostravského muzea odkrývali dějiny ulic Pivovarské, Muzejní a 28. října. Našli spoustu vzácných předmětů a v Muzejní ulici objevili i pozůstatky nejstaršího osídlení.

Vrstvu z doby okolo založení města z let 1268 až 1278. "Je to poměrně mimořádný nález, například na Masarykově náměstí původní lokační vrstva nebyla, byly tam až mladší vrstvy ze druhé poloviny 14. století. Zajímavým nálezem byl i keramický koník. Zřejmě jde o hračku, ale nejde vyloučit, že se používal k představování příběhů se světskou nebo náboženskou tematikou. Na Kostelním náměstí jsme se možná dostali až do vrstvy dokládající osídlení ještě před založením Ostravy,“ řekl archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec, který výzkum vedl.

Sdílejte článek