Proměny kraje
23/03/2022 Petr Sobol

Kraj vychová vlastní zubaře. Na Ostravské univerzitě se bude studovat stomatologie

Moravskoslezský kraj a město Ostrava významně finančně podpoří nový studijní program na Ostravské univerzitě. Nově se zájemci o studium na Lékařské fakultě budou moci hlásit na obor Zubní lékařství.

Projekt reaguje na nedostatek zubních lékařů v Ostravě i celém Moravskoslezském kraji. Optimistické odhady počítají s otevřením nového studijního oboru ještě v tomto roce.

„Problém s nedostatkem zubařů trápí nejen náš region, je to celorepublikové téma. Věřím, že se Ostravské univerzitě podaří získat potřebnou akreditaci tak, aby se každoročně zvýšil počet absolventů oboru stomatologie. Dále musíme doufat, že po ukončení studia budou noví zubaři hledat uplatnění hlavně v Moravskoslezském kraji. Stávající situace, kdy spousta lidí nemá vlastního zubaře a své potíže musí řešit pouze na zubní pohotovosti, je totiž neudržitelná. Zubní lékařství na Ostravské univerzitě musí disponovat špičkovým vybavením a zázemím odpovídajícím vybavení nejmodernějších zdravotnických zařízení. Proto společně s městem Ostrava nový obor finančně podpoříme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že kraj Ostravské univerzitě přispěje 14,3 milionu korun.

Stejnou částkou projekt podpoří ze svého rozpočtu také statutární město Ostrava. „O vznik studijního oboru zubního lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity usilujeme již několik let, plné pochopení a tomu odpovídající reakci jsme nalezli až u současného vedení fakulty. Jsme si dobře vědomi, že se jedná o personálně, finančně i organizačně velmi složitý projekt, a práce, kterou tým Lékařské fakulty dosud odvedl na jeho přípravě, zaslouží poklonu. Velmi mě těší i avizovaná pomoc ze strany praktických lékařů. Nový studijní obor stomatologie vzniká na základě akutní společenské poptávky, proto považujeme za správné jej významně finančně podpořit i z městského rozpočtu. Ostatně, nebude to poprvé, kdy město participuje na rozvojových projektech veřejných univerzit, které na jeho území působí. Z finančních zdrojů města budou v tomto případě mimo jiné pořízeny dentální simulátory, cvičné zubní soupravy, rentgeny i další vybavení,“ doplnil primátor Ostravy Tomáš Macura.

Ročně by nový obor mohlo v Ostravě studovat až 20 studentů. Budoucí zubaři budou mít k dispozici moderní zázemí, prostory pro výuku budou imitovat typickou zubní ordinaci včetně zubařských křesel a odpovídajícího moderního vybavení i ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Ostravská univerzita s přípravami projektu nového oboru Stomatologie začala už v minulém roce, v lednu 2022 byl odevzdán akreditační spis a teď prochází externím hodnocením, včetně Ministerstva zdravotnictví. První kroky akreditačního procesu byly tedy již zahájeny. Naší snahou je, aby první studenti nastoupili v Ostravě ke studiu Zubního lékařství už letos v září. Pokud to bude o rok později, tedy v září 2023, stále to s ohledem na složitost celé záležitosti budeme považovat za úspěch,“ sdělil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar s tím, že celkové náklady na vybudování základního zázemí a přípravu výuky jsou odhadovány na více než 40 milionů korun. S ohledem na finanční náročnost je projekt rozdělen do tří let.

Náklady spojené se vzděláváním budoucích studentů zubního lékařství jsou nezbytné pro zajištění vzdělávací činnosti a také pro podání žádosti o akreditaci z hlediska připravenosti. Jde například o náklady spojené s nákupem investičního a neinvestičního majetku, který bude užíván přímo a pouze v souvislosti s výukou studentů.

Sdílejte článek