Nejnovější zprávy: Paštiky, trhané i sušené maso, cider. A všechno s medem, doporučuje včelař ze Šilheřovic Do opavského babyboxu dnes někdo odložil holčičku. Dostala jméno Olinka

Proměny kraje

​Kraj pomáhá řešit sucho, přispívá na ozdravné pobyty i záchrannou stanici

Kromě ozdravných pobytů nebo projektů z oblasti environmentálního vzdělávání kraj opět významně přispěje obcím na drobné vodohospodářské akce.

Ilustrační foto: Archiv

Podpoří i další projekty. Celkově Moravskoslezský kraj na dotacích v oblasti životního prostředí rozdá přes 40 milionů korun.

„Oblast životního prostředí je neskutečně rozmanitá a kromě ochrany ovzduší nebo nakládání s odpady řešíme i nepřeberné množství dalších záležitostí. Jedním z problémů, který je více a více aktuální, je sucho. Přispíváme na projekty vodního hospodářství, jako jsou výstavby kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodárenských staveb. Obce podporujeme v efektivním nakládání se splaškovými i srážkovými vodami, čímž mimo jiné napomáháme řešit právě následky sucha,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Dodala, že obce mají čím dál větší zájem o podporu projektů z oblasti vodního hospodářství. Krajští zastupitelé schválili v polovině března dotace na 18 projektů za více než 27 milionů korun.

Další důležitou oblastí je environmentální vzdělávání. „Těší mě, že školy a neziskové organizace přicházejí se spoustou nápaditých projektů. Osvěta a poradenství jsou velmi důležité pro zvýšení environmentálního povědomí dětí i dospělých. Je třeba, aby lidé začali vnímat, že zodpovědnost za životní prostředí má každý z nás. Velmi se nám osvědčily například exkurze na zemědělské farmy, podporujeme včelařské kroužky, přispíváme na zřizování naučných stezek a vzdělávacích prvků ve školních zahradách,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Náměstkyně doplnila, že letos přišlo tolik žádostí, že nebylo možné všem vyhovět: „Celkem jsme na environmentální výchovu poskytli 3 a půl milionu korun. Podpořili jsme jimi 43 žádostí, dalších 14 v celkové výši milion korun je v pořadníku náhradních projektů.“

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, která pečuje o zraněné nebo handicapované živočichy.

„Stanice ročně přijme 1500 zvířat, která by se bez lidské pomoci neobešla. Živočichům se dostane potřebná léčba a rehabilitace, v nejlepším případě jsou po důkladné přípravě vypuštěni zpátky do volné přírody. Pokud není návrat do přirozeného prostředí možný, zůstávají zvířata ve stanici a jsou součástí výukových programů,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová. Moravskoslezský kraj stanici přispěl na provoz 1,1 milionu korun.

Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 13 a půl milionu korun na ozdravné pobyty dětí. „Jsem ráda, že krajští zastupitelé schválili další várku žádostí za celkem více než 6 milionů korun. Za čistým vzduchem pojede díky krajské dotaci více než 860 žáků základních škol a přes 250 dětí z mateřinek. Minimálně 12denní pobyty mají zvýšit odolnost dětí, dopřát jim odpočinek od městského prostředí a hlavně regeneraci dýchacích cest,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a připomněla, že kraj přijímá žádosti o dotace na ozdravné pobyty až do konce října 2019.