Nejnovější zprávy: Bezmocný senior ležel tři dny ve vaně. Povedlo se ho zachránit? U přechodu se Slovenskem havarovaly tři kamiony. Silnice je neprůjezdná

Proměny kraje

​Kraj podpoří nadané studenty. Budou se podílet na vědeckých projektech!

Inkluze se prozatím jednoznačně zaměřuje na žáky, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Úplně však opomíjí ty nadané. To se teď změní v Moravskoslezském kraji.

Ilustrační foto: Archiv

Když se řekne inkluze, prakticky každému se vybaví zvýšená, speciální péče o znevýhodněné studenty. Jenže inkluze nemá zahrnovat jen žáky a studenty, kterým to ve školách příliš nejde a jsou nějakým způsobem znevýhodnění.

Má tu být také pro ty, kteří jsou zvlášť nadaní. I oni potřebují patřičnou pozornost, aby mohli ještě více rozvíjet svůj talent, schopnosti a dovednosti.

V praxi to tak ale zatím nefunguje, což potvrzuje i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

„Částí společného vzdělávání měla být také péče o nadané, talentované žáky, ale toto se bohužel neděje. V rámci inkluze se stoprocentní pozornost věnuje žákům, kteří vyžadují zvláštní péči,“ uvedl Folwarczny.

„Víme, že inkluze měla stát dvě miliardy korun, stojí šest miliard. Víme, že v kraji je tak dalších dva tisíce zaměstnanců a víme, že debata, jak podpořit talentované, se vede a my jsme navázali spolupráci s Ostravskou univerzitou, konkrétně s Centrem pro podporu výuky přírodovědných předmětů a domluvili jsme se na spolupráci mezi Ostravskou univerzitou a našimi středními školami,“ přiblížil náměstek.

Nadaní žáci středních škol tak budou moct s Ostravskou univerzitou spolupracovat na vědeckých projektech. Přímo na její půdě budou moct realizovat svou středoškolskou odbornou činnost.

„Nadaní žáci budou mít příležitost stát se součástí reálného výzkumu. Seznámí se tak s jeho celým procesem od počátečních příprav až do finálního zpracování výsledků, ideálně v podobě vědeckého výstupu,“ nastínil Folwarczny.

„Sebekvalitnější výuka ve školní lavici nemůže nabídnout tak intenzivní přínos jako reálná spolupráce s vysokoškolským lektorem nebo dokonce týmem odborníků,“ pokračoval s tím, že individuální projekty budou z oblasti biologie, fyziky, geografie, chemie či informatiky.

Kromě podpory nadaných studentů se kraj zaměří také na vzdělávání učitelů. Ti budou proškolení v tom, jak vyhledávat nadané žáky, jak s nimi pracovat a jak je podporovat. Stanou se z nich koordinátoři péče o nadané žáky na jednotlivých středních školách v regionu.

„Tito koordinátoři budou schopni vytipovat nadané žáky, budou znát jejich potřeby a specifika. Také budou umět využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku výjimečných mladých lidí. Věřím, že tento program posune naše školství zase o něco dál,“ popsal Folwarczny s tím, že kraj podpoří nadané studenty a vzdělávání pedagogů dotací ve výši 345 tisíc korun.