Nejnovější zprávy: Úspěšný byznys: Lanex dodá do Ruska lana k upevnění tankerů v přístavech ​Ostravští skauti zvou do Trojhalí na dětský den, účastníci podpoří záchranáře

Regiony

Klimkovice ustavily městskou policii. Zatím bude mít dva strážníky

​Už zhruba měsíc dohlíží na pořádek v Klimkovicích nová Městská policie Klimkovice. Od začátku ledna ve městě pracuje jeden strážník, v dubnu mu přibude zkušená kolegyně.

Foto: Ivana Gračková

„Velitele Městské policie Klimkovice jsme přijali už na začátku ledna, ale nejprve jsme museli společně vybudovat služebnu, která je umístěna stejně jako radnice v objektu zámku, a pořídit vybavení pro oba strážníky potřebné pro výkon jejich služby,“ řekl tajemník Městského úřadu Klimkovice Ladislav Vašek.

První zkušenosti se strážníkem v ulicích města jsou podle starosty Jaroslava Vargy vynikající.

„Za velmi důležité považuji, že hlavně ráno strážník hlídá dopravu poblíž školy. Rodiče považovali místo vzhledem k frekvenci automobilů za nebezpečné. Nyní se tam situace opravdu zklidnila. Strážník také zajišťuje pořádek na akcích města. Naposledy v sobotu 22. února řídil dopravu, když městem procházel masopustní průvod. To nám v předchozích letech velmi chybělo,“ uvedl starosta Jaroslav Varga.

„Nejvíce se budeme zaměřovat na dodržování veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení města, na bezpečnost osob a majetku i na klidné občanské soužití a prevenci kriminality. Také se budeme podílet na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. Osobně se už nyní snažím zvýšit bezpečnost dětí a mládeže na rizikových místech, a to hlavně u školy a školek. S příchodem jarního počasí se v nejbližší době chystám projít s detektorem kovů všechna venkovní sportoviště, pískoviště a jiné plochy, kde by se mohl nacházet nějaký ostrý předmět nebo jehla, abychom předešli nepříjemným úrazům,“ vyjmenoval své úkoly velitel Městské policie Klimkovice Martin Jandura.

Do Klimkovic nastoupil po sedmi letech služby v Ostravě, kde získal dvakrát stužku za záchranu života. Předtím pracoval v zahraničí.

Velitel Jandura doplnil, že městští strážníci v Klimkovicích nechtějí jít při udržování pořádku cestou okamžité represe a budou se snažit maximálně řešit drobné prohřešky domluvou. Nicméně kdo nebude opakovaně respektovat pravidla a bude se dopouštět protiprávního jednání, bude se muset připravit například i na pokuty.

Město muselo pro své strážníky pořídit vybavení kanceláře, výstroj, zbraně, vozidlo, a také alkohol tester, v požadavku na investice je i nákup rychlostního radaru. Ke své práci budou klimkovičtí strážníci používat nejmodernější a nejrozšířenější informační systém MP Manager. Klimkovice se staly stým městem v České republice, kde se tento systém instaloval.

„Jedná se o informační systém, k jehož základní platformě může městská policie postupně napojit jednotlivé moduly agend dle své potřeby a velikosti města. Klimkovice zatím mají základní cloudové řešení,“ vysvětlil Daniel Bednařík, předseda představenstva společnosti FT Technologies, která systém městu dodala.

O zřízení Městské policie Klimkovice rozhodli zastupitelé města na svém zasedání loni v září. Důvodem bylo hlavně zvýšení bezpečnosti dopravy, což je dlouhodobý problém města. Strážníci budou hlídat, zda řidiči správně parkují a dodržují předepsanou rychlost a také kontrolovat a spravovat kamerový systém a hlídat cyklostezky. Budou zabezpečovat noční klid a pořádek na akcích města. Dříve službu městské policie pro Klimkovice zajišťovala

Obecní policie Vřesina, představitelé Vřesiny se ale v roce 2018 rozhodli ukončit smlouvu a ponechat si strážníky jen pro své potřeby. V loňském roce už proto vřesinští strážníci v Klimkovicích nepůsobili. Na mzdy dvou nových strážníků budou Klimkovice potřebovat ročně zhruba 1 milion korun.

V minulosti město hradilo stejnou částku obci Vřesina, roční náklady na vlastní městskou policii tedy v budoucnu nebudou pro městský rozpočet představovat větší zátěž.

Vybudování nové služebny a pořízení základního vybavení včetně auta přišlo městský rozpočet na bezmála 750 000 korun.