Nejnovější zprávy: Dubina má zmodernizovanou tramvajovou trať. Bude tišší, rychlejší i levandulová Poruba doma ve šlágru nestačila na Vsetín. V sobotu vyzve Prostějov

Gastronomie

Jaškovská krčma letos oslaví 750 let. Je nejstarší hospodou v zemi?

Jaškovská krčma v Horním Těrlicku letos oslaví 750 let od první písemné zmínky.

Foto: Archiv

Tato písemná zmínka pochází ze dne 12. června 1268, kde opolský kníže Vladislav v zakládací listině Orlovského benediktínského kláštera zmiňuje právě tuto “tabernu v Sierlitzku”, situovanou na Jaškovickém kopci, ve věci majetnického práva užívání krčmy právě benediktíny.

Historikové odhadují, že zde krčma zcela jistě stála o mnoho let dříve. Nachází se totiž na strategickém místě spojujícím těšínský a ostravský hrad. A nejenom to. Je na jedné z odnoží jantarové stezky, a to v jediném místě, kde je možno přejít pahorkatinu mezi polskou a moravskou nížinou, a umožnit tak pocestným a kupcům přenocovat a ochránit své zboží v noční tmě.

Jelikož byla v roce 1954 pod krčmou nalezena a prozkoumána tajná úniková chodba (a v ní nalezeny v malém množství staré mince), je pravděpodobné, že v jistých dobách sloužila krčma i jako opevněné hradiště s možností úniku (z hradiště byla možnost útěku důležitější, než z lépe opevněného hradu).

Tato úniková chodba je potvrzením ústně tradovaných pověstí, že krčma byla v době okolo konce 13. a počátku 14. století využívána lapky k přepadávání pocestných.

Za dobu provozu krčmy se vystřídalo mnoho majitelů a provozovatelů, mezi nimiž byli mimo jiné dříve zmínění benediktíni, hrabě Kalixt von Larisch nebo Ostravsko karvinské doly…

V roce 1971 byla budova dnešní Jaškovské krčmy zahrnuta do Státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2223. Zajímavými stavebními prvky jsou použité valené a křížové klenby, přičemž nejzajímavější a architektonicky nejcennější je kamenný portál do původního sklepení, odkud vedla i dříve zmíněná tajná chodba.

Je až s podivem, že v Těrlicku existuje stále funkční krčma z doby, kdy Pražané ještě nechodili po Karlově mostě, ale po mostě dřevěném - Juditině. Že nejstarší restaurace v Praze U Krále Brabantského musela na své založení čekat ještě 108 let a ještě známější pivovarská restaurace U Fleků dokonce celých 231 let.

Fotogalerie