Nejnovější zprávy: Louka na bývalé skládce se stala útočištěm pro včely Příběhy staré Ostravy: nešťastný mord v nevěstinci

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Jak se mění Ostrava: Škola u pošty v Hrabůvce v roce 1929 a nyní

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Historické foto z roku 1929. Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

V pořadí třetí školní budovou v Hrabůvce se stala roku 1910 škola u pošty.

Své pojmenování získala podle poštovního úřadu, který byl umístěn na protější straně silnice.

Později byla nazývána jako škola u Narpy. Roku 1924 byl ke škole přistavěn druhý trakt a tělocvična.

Základnímu školství objekt sloužil do roku 1985.

Od 90. let využívalo budovu soukromé gymnázium, dnes slouží k setkávání korejské menšiny.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.