Nejnovější zprávy: Dopravní podnik Ostrava v novém jízdním řádu zrychluje spoje! Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho?

Byznys

Firma Luceo získala jako sedmá v kraji certifikát Silné pracoviště

Již sedm firem, společností a institucí se v Moravskoslezském kraji může pochlubit certifikátem Silné pracoviště. Projekt vymyslela a realizuje už čtvrtým rokem ostravská poradenská společnost RPIC - ViP.

„Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost s osmnácti lety zkušeností s rozvojovými projekty u nás i v zahraničí. Zaměřujeme se zejména na rozvoj lidských zdrojů, a to i v rámci vzdělávacího systému, na rozvoj podnikání a dále na strategický rozvoj měst a municipalit,” říká Kateřina Balysová, která má projekt Silné pracoviště na starost.

O co v projektu Silné pracoviště jde? 

Silné pracoviště je rozvojový program, který je na trhu již čtyři roky. Jeho cílem je vyhledávání, spojování, rozvíjení a propagace pracovišť, kde lidé chtějí, umí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsou to pracoviště, která staví svou konkurenční výhodu na lidech a etickém přístupu k podnikání. Jednoduše lze říci, že silná pracoviště jsou taková pracoviště, která jsou výkonná, a zároveň se tam lidem dobře pracuje.

Kolik těch kritérií v měření síly konkrétního pracoviště máte, jak se doberete k nějakému výsledku?

Hodnocení síly pracoviště je postaveno na patnácti tvrzeních, které jsou předloženy zaměstnancům k vyjádření. Hodnocení provádí sami zaměstnanci prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku, takzvaného miniauditu, který dokáže identifikovat oblasti a útvary společnosti nebo organizace, kde není potenciál pracovníků dobře využit, a nejvíce tak brzdí její ekonomický výkon.

Co všechno je potřeba k získání certifikátu? 

Skutečně Silné pracoviště musí splnit několik podmínek. Základní podmínkou je provedení hodnocení síly pracoviště, miniauditu. V tomto hodnocení musí organizace v každé z 15 hodnocených oblastí dosáhnout lepších výsledků než je národní průměr. Zároveň toto hodnocení musí být postaveno na odpovědích alespoň tří čtvrtin všech zaměstnanců firmy. Pokud předávaná zpráva s výsledky miniauditu ukazuje, že organizace tato velmi obtížně splnitelná kritéria splňuje, může přistoupit k druhé fázi auditu. Ta se provádí v samotné organizaci formou pohovorů s vedoucími a řadovými zaměstnanci.

Kolik pracovišť jste již změřili? 

Momentálně se blížíme ke stovce pracovišť, máme jich změřených devadesát osm. Mnoho společností však hodnocení síly pracoviště pravidelně opakuje, aby sledovalo „vnitřní vývoj“ společnosti. Celkem jsme v posledních čtyřech letech zaslali hodnotící formulář asi devíti tisícům zaměstnanců v České a Slovenské republice. Jsme schopni změřit nejrůznější typy organizací, od výrobních firem až po úřady.

Stává se, že měření ukáže velké problémy na pracovišti, že není silné, ale naopak velmi slabé? 

Nezískání certifikátu nelze považovat za neúspěch. Připomeňme, že z necelé stovky společností certifikát získalo sedm. Důležité je to, firmy chtějí něco dělat, chtějí identifikovat své rezervy, chtějí zjistit, jak se jejich zaměstnanci cítí. Tyto společnosti vědí, že spokojený a kompetentní zaměstnanec je pro firmu velkým přínosem. Je pravdou, že společnosti často nezískají doporučení k certifikaci. Získají ale něco mnohem cennějšího – informace o svých silných a slabých stránkách a od zkušeného konzultanta získají také doporučení vedoucí k rozvoji a posílení organizace. Například firma Luceo, které nejnověji předáváme certifikát Silné pracoviště, absolvovala tři měření, než certifikát obdržela. Dlouhodobě na sobě pracovali a pokaždé byly výsledky lepší a lepší.

Jaký je o měření a certifikaci zájem? 

My bychom chtěli, aby Silné pracoviště bylo do budoucna standardem – vždyť v práci všichni trávíme moc času, takže je přínosné, abychom se do práce těšili, aby se nám tam pracovalo dobře, abychom cítili, že jsme platní a naše názory jsou brány v úvahu atd. Z pohledu zaměstnavatelů pak víme, že tito narážejí na problém získání, udržení a motivace těch správných zaměstnanců.

Jak vnímáte po bezmála stovce měření realitu na českých pracovištích?

Provedení miniauditu v bezmála stovce firem a několika tisíců jejich zaměstnanců z různých odvětví národního hospodářství nám umožňuje sledovat charakteristiky a trendy jednotlivých odvětví.

Ve zpracovatelském průmyslu je vnímána vyšší míra inovací produktů a služeb, naopak třeba nižší míra spravedlnosti a motivačního efektu systémů hodnocení a odměňování. Také se zde projevuje nižší míra plánování a realizace osobního rozvoje zaměstnanců a nízká míra poskytování (pozitivní) zpětné vazby zaměstnancům.

Nízkou úroveň poskytování (pozitivní) zpětné vazby jsme zaznamenali také u veřejné správy. Zde se navíc projevuje i nižší míra plánování, avšak běžná úroveň realizace osobního rozvoje zaměstnanců a nižší míra inovací služeb, což je dáno jejich podstatou vyplývající ze zákona.

Například v oblasti sociální péče je výrazně vyšší míra vnímání smyslu práce a souladu osobního nastavení zaměstnanců s prací, vyšší míra plánování a realizace osobního rozvoje zaměstnanců, poskytování (pozitivní) zpětné vazby zaměstnancům i vyšší míra spravedlnosti a motivačního efektu systémů hodnocení a odměňování. Na druhou stranu je zde nižší úroveň vnímání kvality spolupracovníků zaměstnanci a horší mezilidské vztahy.

Dopadlo někde vaše měření hodně špatně? 

Samozřejmě, že výsledky organizací se velmi liší. Jsou zde takové, které hned napoprvé dosáhnou výrazně nadprůměrných výsledků ve všech oblastech, ale i takové, které se potýkají s velkými problémy. Důležitější než současný stav je ale snaha se špatnými výsledky něco dělat. Tomu dopomáháme tím, že společnosti analyzujeme velmi důkladně a můžeme tak říci, kde a co se má udělat. Spousta firem se na nás proto také obrací, neboť cítí, že současný stav není nejlepší a chtějí zjistit, jak to mohou změnit.

Certifikát Slabé pracoviště tedy neudělujete…

To ne. Ale společnosti, které pracují na svém rozvoji, mohou tento svůj pozitivní postoj deklarovat pomocí banneru „Usilujeme o Silné pracoviště“. Obě značky tak identifikují ty firmy a instituce, které pracují nejen ve prospěch svých klientů, ale také zaměstnanců.

Jak dlouho měření trvá a jak je finančně náročné? 

Měření není nijak časově náročné. Můžete si navíc vybrat, zda jej chcete provést přes internet nebo prostřednictvím papírových dotazníků. Zaměstnance miniaudit zdrží zhruba 5-10 minut podle toho, jak moc nad odpověďmi přemýšlí. Výsledky pak organizace získá obratem, obvykle 2-3 dny po ukončení sběru dat. Bez nadsázky lze říci, hlavní „brzdou“ při předávání výsledků je velmi často nabitý diář ředitele hodnocené společnosti. Cena se odvíjí od velikosti a náročnosti měření, ale ve srovnání s podobnými existujícími nástroji je více než příznivá.

Na jak dlouho certifikát mám, když jej získám? Navždy?

Certifikát je udělován na dva roky, pak musíte projít znovu hodnocením Síly pracoviště. Vždyť firma je živý organismus, ve kterém se stále něco děje. Abyste certifikát obhájili, musíte opět dosáhnout nadprůměrných výsledků ve všech hodnocených oblastech.

Využívají toho firmy, které certifikát mají, marketingově, třeba při přijímání zaměstnanců? 

Jistě, to je také hlavní účel certifikátu. Pokud patříte mezi nejlepší zaměstnavatele, získáváte také nejlepší zaměstnance. Například firma Luceo získala špičkového odborníka již jen svou deklarací certifikát získat, neboť pro takové lidi je prostředí firmy velmi důležitým ukazatelem.

Kolik firem a kdo už certifikát má? 

První firmou byla Enviform, následovala společnost K3 Bohumín, dále poskytovatelé sociálních služeb – Sirius Opava, ČCE Diakonie Rýmařov, Harmonie Krnov. Mezi poslední certifikované patří Magistrát města Karviné a firma Luceo.