Nejnovější zprávy: V Ostravě se dnes testovalo 4567 dětí, pozitivní byly dvě ​Poruba bude mít opět fontánu! V upraveném parku u Domu kultury Poklad

Byznys

Do zóny v Mošnově míří další investor: Maestoso Advanced Materials

Již v prvním pololetí roku 2017 bude zahájena výstavba nové haly pro výrobu nejmodernějších materiálů a slitin. Ve strategické průmyslové zóně Mošnov bude jen hala nového investora zabírat zhruba 14 tisíc m2, plocha celého areálu bude 2,5 ha, dokončena by měla být v roce 2018.

Investice do nové továrny Maestoso Advanced Materials, která se bude věnovat vývoji, výzkumu a následně výrobě vyspělých experimentálních a speciálních materiálů, dosáhne téměř 650 milionů korun, část nákladů bude hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Lokalitu o rozloze 200 hektarů vlastní statutární město Ostrava a je pro svou polohu velmi atraktivní pro investory. V průmyslové zóně v současnosti působí šest firem. A brzy k nim přibude další. V posledních měsících jsme kontinuálně jednali s několika konkrétními investory o využití až 50 hektarů z volné plochy zóny. Jednání s jedním z nich bylo dnes podpisem smlouvy úspěšně dokončeno. Volná plocha pro nově příchozí investory může dosáhnout až 150 hektarů,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Nová společnost v první fázi projektu zaměstná 35 lidí, v době najetí technologie do plného provozu zde nalezne zaměstnání až 60 pracovníků, z toho 45 v dělnických profesích, 5 v technických profesích a 10 ve vyšším managementu a obchodním úseku.

Firma Maestoso Advanced Materials plánuje ročně vyprodukovat zhruba 5 tisíc tun speciálních materiálů. Továrna bude vyrábět nejmodernější slitiny, které se do České republiky zatím pouze dovážejí především z Německa, Anglie, Francie, ale i z Číny a Spojených států amerických.

„Ve střední Evropě zcela chybí pokročilá vakuová technologie výroby špičkových ocelí a superslitin s požadovanou mikročistotou a chemickou homogenitou. Protože vlastníme patent na ocel pro práci za tepla, která ve srovnání například s ocelí jednoho z největších výrobců má o 35 procent vyšší výkonnost a o 10 procent nižší cenu, rozhodli jsme nejen pokračovat ve výzkumu a vývoji, ale především začít s výrobou této oceli. Týmu našich vědeckých pracovníků se podařilo vyvinout rovněž proces výroby niklových superslitin, který nám umožní vstup na exkluzivní trh s materiály pro leteckou, námořní a automobilovou dopravu,“ vysvětluje důvody ke stavbě zcela nové továrny Jiří Režnar, zástupce investora, společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace.

Česká republika tak získá větší nezávislost na těchto dodávkách a sama se stane dodavatelem zmíněných speciálních materiálů, jejichž poptávka v současnosti výrazně převyšuje nabídku.

„Stavba je navržena tak, aby v maximální možné míře využívala energii z technologií. Prakticky pro veškeré technologie bude zdrojem energie elektřina, alternativně v malé míře zemní plyn, čili velice čisté zdroje energie. Při odečtení spotřeby energií pro výrobu lze očekávat, že vlastní stavba bude dosahovat některých parametrů pasivního domu,“ dodává Jiří Režnar.

Investorem je společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace

Společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, je soukromou výzkumnou organizací zaměřenou na vývoj nových materiálů a technologií pro průmysl. Vznikla v roce 2006 odštěpením privatizovaného výzkumného ústavu společnosti VÍTKOVICE, na jehož tradici navazuje.

Od roku 2006 společnost zrealizovala řadu výzkumných projektů spolufinancovaných z programů MPO, či zakázkový výzkum financovaný pouze ze soukromých zdrojů. V současné době je držitelem šesti užitných vzorů a má podány dva patenty (jeden v Německu na speciální nástrojovou ocel pro práci za tepla a jeden český patent zaměřený na výrobní technologii).

Současně je řešitelem řady výzkumných úkolů materiálového inženýrství v oblasti výroby materiálu pro výrobu vědeckých a lékařských přístrojů. Dlouhodobě spolupracuje při řešení svých výzkumných projektů s akademickou obcí a výzkumnými organizacemi.

Firma se zabývá výzkumně vývojovou činností zaměřenou především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby, a to zejména materiálů se zvýšenou životností pro náročné použití v oblasti nástrojových ocelí, dále pak magneticky měkkých ocelí a materiálů pro jadernou energetiku. Tyto špičkové výrobní technologie v České republice prakticky nejsou zastoupeny.