Nejnovější zprávy: ​Vlastní gól a prohra. Ostravský Fillo prožil hořký návrat do Teplic Mladý muž (28) zemřel poté, co jej na přechodu srazil opilý řidič

Společnost

Do práce na kole bez kamionů v zádech. Ostrava postaví v Hrabové novou cyklostezku

​V Hrabové se bude v ulici Na Rovince stavět nová cyklostezka, která propojí stávající trasy pro cyklisty v ulicích Podnikatelské a Krmelínské.

Ilustrační foto: Archiv

Nový úsek zvýší jejich bezpečnost, cyklisté už nebudou nuceni využívat komunikace s velkým podílem kamionové dopravy, po nichž v současnosti jezdí zejména zaměstnanci z přilehlých průmyslových závodů, ale i místní obyvatelé.

Stavět se začne nejpozději letos na podzim. Do té doby bude ukončena projektová příprava.

Stavba nové cyklistické stezky vznikne také díky společensky odpovědnému přístupu společnosti Tesco, která městu umožní provést stavbu cyklostezky na svých pozemcích za velmi výhodných podmínek.

Odhadovaná tržní cena pozemků, které by jinak bylo potřeba pro stavbu vykoupit, činí téměř 4 miliony korun. Namísto toho město zaplatí společnosti Tesco pouze jednorázovou platbu 3 tisíce korun za nájem pozemku po dobu výstavby bez dalšího plnění.

Město Ostrava se společností již podepsalo smlouvu, která cenu za nájem i další využití pozemku stvrzuje.

„Naší snahou je síť cyklostezek v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili přednostně po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem. Nově budované trasy slouží nejen k projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a dalších aktivit. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Těší nás, že v tomto případě k vybudování cyklostezky pomůže i vstřícnost řetězce Tesco. Jde o příklad výborné spolupráce soukromé komerční sféry a města, která má přidanou hodnotu pro obyvatele i návštěvníky Ostravy,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nový úsek bude dlouhý 1 570 metrů, široký většinou 2,5 metru. V místě s vyšší intenzitou chodců to budou 4 metry, protože stezka tam bude dělená na část pro pěší a cyklisty. Stavba nijak nenaruší krajinu, bude nutné vykácet jediný strom – katalpu vejčitou o průměru 38 centimetrů a výšce 2,5 metru. Jedná se o dřevinu, která není v dobré zdravotní kondici.

„Dlouhodobá spolupráce s místní samosprávou a komunitami je jednou z priorit našeho podnikání. Chceme být dobrým sousedem a vítáme každou příležitost, jak podpořit dění v regionu. Věříme, že se Ostraváci již brzy budou prohánět po nové cyklostezce, k jejíž úspěšné realizaci jsme dopomohli,“ řekl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Cyklistickou stezku podle projektu společnosti HaskoningDHV Czech Republic bude stavět vítěz veřejné zakázky, kterou vyhlásí město. Předpokládaná cena nového úseku se bude pohybovat kolem 10 milionů korun.

Součástí stavby bude úprava chodníků, vozovky a manipulačních ploch, sítí a vegetace. Budou se upravovat některé protihlukové stěny, vystavěny, případně přeloženy budou sloupy veřejného osvětlení. Práce začnou letos, ukončeny budou v příštím roce.

V Ostravě je aktuálně 259 kilometrů stezek pro cyklisty. Vloni bylo dokončeno 3,6 kilometru nových tras za necelých 23 milionů korun. Jednalo se o tyto úseky:

1. „Cyklistická trasa E Hrušov – Vrbice“ Nová trasa podél řeky Odry propojuje stávající cyklotrasu od Koblovských mostů po hranici s Bohumínem (místní část Vrbice), - délka – 1,4 km, cena - 7 436 340 korun vč. DPH

2. „Cyklostezka Hornopolní - Varenská – Hollarova“ Propojuje městskou část Fifejdy s centrem Ostravy, přes most na ulici Poděbradova,

- délka – 1,31 km, cena - 4 815 584 korun vč. DPH

3. „Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 1. etapa“

Navazuje na cyklostezku vedoucí kolem Odry. Nová trasa vede směrem od Nové Vsi od ulice Bartolomějská dále ke křižovatce ulic 28. října a Mariánskohorská, bezpečně převádí cyklisty přes tuto křižovatku a pokračuje směrem na Mariánské Hory a Hulváky (do prostoru plánovaného areálu Benátky).

- délka – 0,9 km, cena - 10 386 218 korun vč. DPH