Byznys
04/11/2022 Jaroslav Baďura

​Další investiční společnost z Moravskoslezského kraje nezvládá platit závazky

Na advokátní kancelář JGK advokáti se v posledním roce obrací desítky klientů - investorů, kterým společnost WCA International s.r.o. neplní své závazky a nevyplácí investované prostředky.

Proti společnosti WCA International s. r. o. již probíhá exekuce a je velice pravděpodobné, že brzy bude zahájeno rovněž insolvenční řízení.

"Insolvence započne v krátké době a vyústí v konkurz nebo případně reorganizaci, o kterou budou majitelé společnosti pravděpodobně usilovat. Zda bude případná reorganizace vhodným řešením, nelze nyní říci a bude to důsledně posuzováno," uvedl Filip Hladiš, spolupracující advokát kanceláře JGK advokáti.

V krátké době letošního kalendářního roku by to byl druhý velký krach obdobné investiční společnosti působící v našem regionu.

Marek Gocman, společník ostravské advokátní kanceláře JGK advokáti, k tomu uvedl: „Kauza společnosti WCA International s.r.o. vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way, avšak svým rozsahem výše uvedenou věc výrazně překonává.“

Advokát Filip Hladiš dodal: „V trestním řízení vedeném proti Ondřeji Janatovi a jeho společnosti Growing Way jsme převzali zastoupení více než 950 poškozených a posléze také jejich zastoupení jako věřitelů v insolvenčním řízení. K dnešnímu dni se podařilo vymoci přes 850 milionů korun, další majetek se v rámci insolvence dohledává a znamená to, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny do výše přesahující 60 procent.“

Společným znakem všech obdobných kauz je to, že překračují zákonný rámec podnikání takzvaného alternativního investičního fondu, který by neměl být veřejně nabízen a měl by cílit na úzký okruh kvalifikovaných investorů.

„Naše kancelář je v tomto i dalších podobných případech připravena hájit zájmy drobných investorů jak v insolvenčním, tak i v možném trestním řízení tak, abychom co nejrychleji vymohli co nejvíce z jejich vložených finančních prostředků,“ uvedl Marek Gocman.

„Podobných investičních kauz je hodně a očekáváme, že v současné nejisté ekonomické situaci, bude pádů tohoto typu přibývat, proto jsme celý proces převzetí zastoupení klientů maximálně zjednodušili, abychom je co nejméně zatěžovali v jejich už tak nelehké situaci,“ doplnil Filip Hladiš, který má na starosti klientský informační systém advokátní kanceláře.

„Jednoznačně musíme doporučit, aby se klienti nenechali druhotně podvést a aby se v této situaci obraceli přímo na advokátní kanceláře, které garantují, že budou hájit výhradně zájmy klientů, a nikoliv dalších osob, a zastoupí je v obou řízeních, eventuálně i před soudem. Absolutní respekt k zájmům klienta je to, co naše kancelář jednoznačně deklaruje,“ upozorňuje Marek Gocman.

Ani v případě pádu společnosti WCA International s. r. o. není podle advokátů z JGK advokáti vyloučeno, že v dané věci bude později zahájeno trestní řízení, ve kterém budou investoři taktéž uplatňovat své nároky.

Insolvenční řízení může být efektivním nástrojem, jak se v relativně krátké době dostat alespoň k části svých finančních prostředků. Je však nezbytně nutné nároky uplatnit v krátkých zákonných lhůtách a věcně i formálně správně. V opačném případě se věřitelé vystavují významnému riziku, že jim insolvenční soud jejich nároky nepřizná.

Poškození a věřitelé v kauzách tohoto typu by proto neměli váhat a oslovit odborníky, nejlépe ty, kteří mají s podobnými kauzami a hromadným zastupováním velkého množství klientů již zkušenosti.

Hromadně zastoupení věřitelé mohou své nároky uplatňovat velmi efektivně s relativně nízkými náklady na právní zastoupení a využít k prosazení svých zájmů sílu velké věřitelské skupiny.

Sdílejte článek