Nejnovější zprávy: Dubina má zmodernizovanou tramvajovou trať. Bude tišší, rychlejší i levandulová Poruba doma ve šlágru nestačila na Vsetín. V sobotu vyzve Prostějov

Společnost

Česko se dnes rozsvítí modře na podporu lidí s autismem

Druhý duben je světovým dnem porozumění autismu a byl stanoven v roce 2008 členy OSN jako upozornění na to, že je potřeba zkvalitňovat život lidí na autistickém spektru a umožnit jim žít spokojený život ve společnosti.

Modře se na podporu lidí s autismem rozsvítí také Obchodní centrum Nová Karolina. Foto: MIKASA

„Světový den porozumění autismu se pojí s modrou barvou. Ta symbolizuje komunikaci a schopnost sebevyjádření, dvě oblasti typické pro osoby na autistickém spektru.“ říká Michal Panáček, ředitel organizace MIKASA.

„Přidejte se k nám! Posviťte si na svět modrou barvou! Svítit budeme 2. dubna nejen my, ale také OC Forum Nová Karolina, organizace i lidé, kterým není lhostejný osud lidí s autismem.“

Problematika autismu stále rezonuje odbornou i laickou veřejností nejen v České republice, v Evropě, ale také ve světě. Počet osob majících autismus neustále narůstá a to jak díky lepší diagnostice, včetně diferenciální diagnostiky, tak díky osvětě v oblasti projevů autismu.

Odhady hovoří o prevalenci mezi 1,5 – 2% populace – tedy o téměř 200 000 osobách v České republice, které mohou být na autistickém spektru.

Autismus (specifikace níže) zasahuje do života celé rodiny. Péče o dítě či dospělého s autismem je velmi náročná, často 24hodinová. Pečující nemají možnost odpočinout si, načerpat nové síly, věnovat se sobě navzájem. Stále chybí dostupné odlehčovací služby či aktivity, které by podpořily rodiny s dětmi s autismem.

Novinkou v České republice je aktivita, která se nazývá Homesharing – sdílení péče o děti s autismem. Zaměřuje se na vyškolení hostitelů, osob, párů, rodin, které jsou ochotny převzít péči o dítě s autismem na nějakou dobu.

„Díky hostitelům, kteří vezmou dítě s autismem třeba jen na pár hodin na vycházku či do zoo, získávají pečující drahocenný čas na regeneraci svých sil, možnost věnovat se sobě navzájem, nebo zdravému dítěti," říká ředitel organizace MIKASA Michal Panáček, která projekt Homesharingu zaštiťuje v Moravskoslezském kraji.

„Máte-li pár hodin týdně čas, chcete jej trávit prospěšně a pomoci druhým i v této nelehké době, neváhejte a obraťte se na nás, hledáme hostitele."

Porucha autistického spektra je neuro-vývojová porucha, kdy v rámci vývoje dětského mozku dochází ke změnám jeho struktury a změně funkcí.

Autismus postihuje především socální dovednosti, komunikaci, schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet sociální vztahy, ovlivňuje chování v oblasti stereotypního chování (např. pohybové a verbální stereotypie), objevuje se potřeba struktury, jasných a přehledných pravidel.

Typické také bývají specifické zájmy. Může se také objevovat chování náročné na péči.