Společnost
23/02/2022 Petr Sobol

Centrum duševního zdraví rozšířilo své služby pro všechny Ostravany

Centrum duševního zdraví Ostrava je připraveno poskytovat péči všem Ostravanům, v pilotním projektu se mohli stát jeho klienty pouze obyvatelé některých obvodů.

Centrum duševního zdraví (CDZ) Ostrava rozšířilo od poloviny února bezplatnou podporu lidem se závažným duševním onemocněním zejména v jejich domácím prostředí na celé město. Nově mohou jeho komplexní služby využít Ostravané s psychiatrickým onemocněním ze všech 23 městských obvodů. Včasné poskytnutí péče vede k návratu do běžného života. CDZ sídlí na Kafkově ulici 13 v blízkosti Městské nemocnice Ostrava a je v provozu od srpna 2020.

„Zatímco v pilotním projektu, který skončil posledním lednovým dnem, se klienty centra mohla stát pouze čtvrtina obyvatel města, aktuálně jsme začali nabízet komplexní péči poskytovanou sociálními pracovníky, klinickým psychologem, psychiatrem a psychiatrickými sestrami všem Ostravanům a navíc i obyvatelům přidružených obcí. Vznik pracoviště tohoto typu v naší nemocnici pro nás bylo výzvou, kterou se nám podařilo zvládnout, i po skončení pilotní části pokračujeme v poskytování sociálně-zdravotních služeb ve spolupráci s Asociací TRIGON,“ řekla náměstkyně ředitele MNO Kateřina Kyselá.

CDZ nabízí podporu zhruba stovce dospělých lidí se závažným duševním onemocněním – psychotickými poruchami, poruchami nálad, obsedantně-kompulzivní poruchou, i lidem s dalšími psychickými potížemi. Pomoc poskytuje také jejich blízkým, klienti nepotřebují doporučení lékaře.

Pracovníci centra aktuálně tráví s klienty více času venku, například v Galerii výtvarného umění se každý měsíc mohou společně věnovat technikám malby nebo modelování. Na pravidelných setkáních s lékařkou a psychologem probírají projevy chování a jak reagovat na případné zhoršení. CDZ prohloubilo spolupráci s pobytovou službou Vila Milada provozovanou Asociací TRIGON. U klientů se díky spolupráci snižují projevy duševního onemocnění a nedochází k akutním hospitalizacím.

„Multidisciplinární tým Centra duševního zdraví zajišťuje všechny potřeby klienta na jeho cestě k zotavení. V poslední době se ale setkáváme s nedostatkem pobytových služeb pro adaptaci klientů do běžného života po dlouhodobé hospitalizaci, klienti se po pobytu v nemocnici mnohdy nemají kam vrátit. Protože je bydlení jejich základní potřebou, připravujeme navazující projekt s názvem Ubytování pro zotavení,“ doplnila ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Klienti získávají bezplatně komplexní psychiatrickou a sociální péči – pomoc při přechodu z hospitalizace do domácího prostředí, při řešení obtíží v péči o domácnost, při hospodaření s penězi nebo zajištění dávek. Služeb CDZ mohou využít také při komunikaci s rodinou, blízkými, lékaři nebo úřady.

„Psychiatr provádí kontrolu klidně v obýváku naší klientky, má možnost vidět reálný stav situace. Jako tým se snažíme klientům pomoci řešit příčinu onemocnění a nikoliv jen projevy. Zaměstnanci centra tráví v terénu více než polovinu své pracovní doby a díky terénní péči se nám podařil snížit počet pacientů, kteří bývali dříve hospitalizováni na psychiatrických odděleních. Zároveň jsme zkrátili dobu hospitalizace u zhruba 30 pacientů,“ dodal vedoucí Centra duševního zdraví Ostrava Gracián Svačina.

Každému klientovi je při zahájení spolupráce péče ušita tzv. na míru. Podle potřeb klienta může být ke spolupráci přizván Peer konzultant (člověk se zkušeností s duševním onemocněním). Systematická spolupráce může být krátkodobá i dlouhodobá.

Pracovníky Centra duševního zdraví Ostrava lze kontaktovat osobně, telefonicky i e-mailem. V provozu je od pondělí do pátku od 7 do 15:30 hodin. Telefonní číslo na centrum je 595 223 166, e-mail info@cdzostrava.cz. Mimo pracovní dobu CDZ se může klient obracet na krizové centrum, psychiatrickou pohotovost nebo Linku důvěry.

Provoz CDZ Ostrava byl do 1. 2. 2022 hrazen z projektu MZČR „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, v tzv. ostrém provozu je zdravotní část financována z veřejného zdravotního pojištění, sociální část z dotací města Ostrava a MSK. Pro klienty se vůbec nic nemění, služba je zdarma a naopak své služby CDZ ještě rozšiřuje. Centrum by nevzniklo bez úzké spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava. Navazuje na reformu psychiatrické péče, která zajišťuje poskytnutí zdravotních i sociálních služeb na jednom místě.

Sdílejte článek