Nejnovější zprávy: Stračena otevřela v centru Ostravy pekárnu s cukrárnou. Co nová restaurace? Komplikace pro cestující. Do Petřkovic nebudou od pondělí jezdit autobusy

Regiony

Cenné louky bývalé vojenské střelnice Krnově budou spásat koně a pratuři

​Cenné louky bývalé vojenské střelnice v Krnově-Chomýži budou spásat koně a pratuři. Město si pětihlavé stádo zapůjčí.

Ilustrační foto: pixabay.com

Do obnovy území o rozloze téměř čtyři hektary, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin i živočichů, chce navíc investovat osm milionů korun, řekla mluvčí města Dita Círová.

"Území bývalé vojenské střelnice už dvacet let podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Mezi ně patří například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký," řekla Cíerá. Dosud se o lokalitu starali dobrovolníci z několika organizací.

Nyní péči převezme město. "Lokalita bývalé střelnice byla po zániku vojenského užívání cenným bezlesím, které se stalo stanovištěm ohrožených nelesních druhů rostlin, bezobratlých, obojživelníků, plazů a ptáků. Z tohoto důvodu byla vyhlášena významným krajinným prvkem," řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku.

Vlivem náletů dřevin a křovin i expanzi třtiny křovištní se však území postupně znehodnotilo. A zhoršily se podmínky pro existenci významných druhů.

"Cílem je obnovit vhodné podmínky pro život celého spektra živočichů. To bude zajištěno především pastvou exmoorských poníků a praturů, což je v podstatě poslední šancí, jak toto rozsáhlé a dosud biologicky cenné území, i když již dost zdegradované, zachránit," řekl Martiník. Umístění stáda bude levnější než pravidelné kosení luk.

Město do obnovy investuje osm milionů korun. "Budeme likvidovat nevhodnou vegetaci, vysazovat nové dřeviny, vybudujeme areál pro pastvu kopytníků či tůně pro obojživelníky," řekla mluvčí. Stádo, které bude území spásat, bude pětihlavé. Tvořit ho budou tři exmoorští ponyové a dva pratuři. Práce by měly začít letos na podzim, dokončeny budou v příštím roce.