Nejnovější zprávy: V Ostravě vzniká internetové rádio, bude hrát jen hudbu z regionu Úspěšný byznys: Lanex dodá do Ruska lana k upevnění tankerů v přístavech

Společnost

Bude ve Štramberku nová cementárna? Místní proti ní bojují peticí

Jinak poklidné městečko Štramberk ovládla bouřlivá nálada.

Foto: flickr.com

Společnost LB Cemix, která v místním lomu těží vápenec, v tomto týdnu představila veřejnosti záměr rozšíření těžby a stavby nové cementárny. Místním se to nelíbí. Obávají se, že jim nový průmyslový komplex zhorší kvalitu života.

Těžaři plánují rozšíření lomu o 7,1 hekratů a jeho zahloubení o 50 výškových metrů. Vydobytý kámen chtějí na místě dále zpracovávat v novém provozu.

„Tato změna představuje lepší a efektivnější využití neobnovitelného přírodního zdroje vápence do výrobku s vyšší přidanou hodnotou, po němž je ve stavebnictví stále silná poptávka,“ uvádí Daniel Bubák v dokumentaci, kterou k záměru vypracoval.

O nové továrně se přitom nejedná poprvé. Podobný plán měl vlastník lomu už v roce 2002. O prolomení limitů těžby se pak snažil naposled v roce 2017, kdy návrh smetli ze stolu štramberští zastupitelé.

Proti záměru se už při jeho představení zvedla vlna nevole. Obyvatelé Štramberka a Ženklavy se obávají, že těžký průmyslový provoz znečistí vzduch, poškodí zdroje podzemní vody, znehodnotí majetek i krajinný ráz. Do boje proti zamýšlenému průmyslovému kolosu vyrazili s peticí.

„Věříme, že nasbírané podpisy nám pomohou při dalších jednáních, petici budeme adresovat na Ministerstvo životního prostředí,“ uvedl za petiční výbor Ondřej Holub.

„Domníváme se, že význam ochrany přírody, kulturního dědictví, životního prostředí a zdraví převyšuje nad ekonomickým zájmem na vydobytí zásob vápence,“ upřesnila další členka petičního výboru Zuzana Káňová, která v těsné blízkosti lomu a bývalé, dnes již neexistující cementárny vyrostla.

„Lidé mohou petici podepsat na petičních místech ve Štramberku, Ženklavě, Kopřivnici či v Příboře. K dispozici je i elektornická verze. Naše výzva se ale netýká jen místních. Nová cementárna totiž spalovaním uhlí a karbonizací vápence způsobí další znečištění vzduchu, což bezesporu ovlivní široké okolí,“ tvrdí Holub.

Naproti tomu posudky zpracované Danielem Bubákem a jeho kolegy hovoří jinak. Vliv záměru na ovzduší hodnotí jako nepříznivý, nikoliv však jako významně nepříznivý nebo takový, který by realizaci neumožňoval.

V pondělí 11. listopadu proběhne jednání štramberských zastupitelů, kteří by se měli k celé záležitosti vyjádřit. Termín pro podání připomínek v rámci řízení EIA vyprší 13. listopadu.