Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

Bohumínský Mlýnský potok už nebude zaplavovat zahrady

Mlýnský potok v Bohumíně-Šunychlu už nebude při velkých deštích zaplavovat zdejší zahrady. Jeden kilometr dlouhé koryto, které prochází z velké části zastavěnou oblastí, už je téměř v celé délce vyčištěné. Momentálně dělníci finišují s poslední etapou jeho úprav. Ta by měla skončit ještě letos.

Čištění hradí město a je součástí protipovodňových opatření. „Práce se týkají úseku dlouhého čtyři sta metrů, který začíná u Ovocné ulice. Dělníci z koryta odstraňují usazeniny a nánosy, ale také náletové dřeviny i plevel a musí vyčistit i dva propustky. Zároveň je nutné koryto vyspádovat a navázat jeho břehy na okolní terén,“ uvedla Iva Crhová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Dodala, že největším problémem je niveleta toku.„Dno potoka je téměř vodorovné, a proto musí těžká technika řečiště prohloubit tak, aby vznikl alespoň minimální spád,“ doplnila Iva Crhová.

Čištění Mlýnského potoka probíhá v rámci protipovodňových opatření už třetím rokem. Práce začaly předloni v Šunychelské ulici na zatrubněné části toku, který ústí do Bohumínské stružky. V délce sedmdesáti metrů se měnily původní roury s půlmetrovým průměrem za metrové. Kromě zvýšení kapacity se potrubí uložilo do větší hloubky. U vyústění do Bohumínské stružky přibyla také nová zpětná klapa. Náklady na tuto akci byly dva miliony korun.

Vloni se úpravy dotkly samotného koryta v úseku od Šunychelské k Mlýnské ulici. Přišly na téměř 600 tisíc korun a čistil se 530 metrů dlouhý úsek ve volném terénu. Bylo třeba odtěžit sedimenty a obnovit původní koryto.

Letošní čištění navázalo na práce z předchozího roku. „Úsek byl sice letos o 130 metrů kratší, ale hůře přístupný, protože vedl v husté zástavbě mezirodinnými domy,“ řekla Iva Crhová. Čištění přišlo radnici na 640 tisíc korun.

Mlýnský potok slouží především k odvádění povrchových vod z okolí. Zároveň do něj ústí i stará meliorace, která svádí vodu z okolních polí. V minulosti proto sloužil mimo jiné i k odvádění splašků. Teď už je ale v jeho okolí standardní kanalizace a dalších deset domků město hned na jaře odkanalizuje pomocí tlakové kanalizace.

Posláním Mlýnky je tyto a další vody odvádět do Bohumínské stružky. V uplynulých deštivých letech ale v korytě voda spíše stála, protože bylo zanesené a jeho spád byl minimální. Po čištění a udržovacích pracích by se měl tento stav změnit. Opravit se ovšem budou muset v příštích letech ještě tři zdejší mostky narušené výstavbou dálnice.