Nejnovější zprávy: To bude show! Do Ostravy míří legendární muzikál Děti ráje O brigádníky je nouze. Firmy platí i 160 korun na hodinu

Společnost

Bohumín chce vybudovat moderní sanatorium pro seniory, může stát čtvrt miliardy

Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město Bohumín v areálu své nemocnice.

Vizualizace: se souhlasem Bohumína

Projekt je zatím jen na papíře, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.

Jeho podoba splňuje nároky na komfortní pobyt klientů i kvalitní zázemí pro personál. „Lidé mají zažitou podobu léčebny dlouhodobě nemocných jako místa s neosobním prostředím, kde je mnoho pacientů na jednom pokoji, chybí adekvátní vybavení či bezbariérové pokoje a toalety. Náš projekt má za cíl vytvořit centrum trvalé pomoci s důstojnou atmosférou a odpovídající úrovní ubytování, péče i služeb,“ nastínil starosta Bohumína Petr Vícha.

Celému objektu by mělo vévodit prostorné atrium s půlkruhovým dřevěným posezením situovaným kolem listnatých stromů. „V přízemí by měli najít zázemí lékaři, sociální pracovnice, počítá se i s administrativními prostory s kancelářemi či víceúčelovou společenskou místností. Další dvě podlaží budou patřit samotným pokojům,“ konstatovala Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice s tím, že ty jsou koncipovány jako dvoulůžkové a měly by tak zajistit klientům dostatek soukromí. Celková kapacita dosáhne 66 lůžek.

Projekt, který si město dalo vypracovat, prozrazuje i barevné řešení interiéru. Počítá se s kombinací přírodní barvy dubu, odstínů šedé a světle zelené. Chodby doplní naváděcí orientační systém ve stříbrné barvě.

Na dokončení vizualizace nyní navazují další kroky. Město už má stavební povolení k výstavbě a může přejít k zajišťování peněž na realizaci. „Vzhledem k nákladům, které mohou dosáhnout až čtvrt miliardy korun, je pro nás nezbytné zajistit dotaci. Budeme proto hledat vhodný program, z nějž bychom stavbu spolufinacovali. Pro Bohumín je plán na zřízení geriatrického sanatoria zásadní, protože s prodlužujícím se věkem života poptávka po službách tohoto typu rapidně roste,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Lidé nad šedesát let tvoří v Bohumíně zhruba čtvrtinu jeho obyvatel, jejich počet už řadu let přesahuje počet pěti tisíc. Místní nemocnice zajišťuje prostřednictvím stávající léčebny dlouhodobě nemocných péči pro šedesát pacientů, dalších padesát osm lůžek nabízí Domov Cesmína seniorům se sníženou soběstačností, klienty jsou převážně lidé závislí na pomoci jiné osoby. Na území města fungují ještě další dva domovy pro seniory zřizované jinými subjekty. Díky výstavbě nového sanatoria by mohl přibýt čtvrtý. Právě přestěhování pacientů z původní budovy LDN do moderního komplexu umožní původní objekt rekonstruovat na tento typ zařízení. Studie na přístavbu a rekonstrukci už existuje.