Nejnovější zprávy: Město Ostrava může postavit novou tramvajovou trať i bez souhlasu obvodů Ostrava v běhu času: Stará škola na Zádvoří kdysi a dnes

Společnost

Zemřel historik Mečislav Borák, autor prací o Katyni či holokaustu

Vedení Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě oznámilo, že 15. března 2017 v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci profesor Mečislav Borák.

Profesor Borák, historik, muzejník, vysokoškolský učitel, ale také žurnalista a scénárista byl až do konce svého života v mnoha ohledech nejvýraznější osobností fakulty.

Narodil se v roce 1945 v Růžďce, vystudoval publicistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a od poloviny 70. let minulého století pracoval ve Slezském muzeu v Opavě, poté ve Slezském ústavu Československé akademie věd (dnes Akademie věd České republiky) v Opavě.

Po listopadu 1989 přednášel postupně na Ostravské univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Slezské univerzitě v Opavě. Působil rovněž v pražském Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války.

Zabýval se českými dějinami ve 20. století se zaměřením na Slezsko, situací polské menšiny a interetnickými vztahy v kontextu česko-slovensko-polských vztahů a okupací a odbojem v Československu za druhé světové války.

Po roce 1989 se stal jednou z nejvýraznějších postav výzkumů politických represí obyvatelstva v Československu i ve střední a východní Evropě v období od konce 30. do poloviny 50. let 20. století.

Náležel mezi průkopníky výzkumů tzv. retribučního soudnictví, svébytný okruh představovala jeho bádání o holokaustu a různých formách perzekuce židovského obyvatelstva.

Stěžejním a dlouholetým tématem byl pro prof. Boráka „katyňský zločin“ z roku 1940 a osudy jeho obětí původem z českých zemí, především Poláci z Těšínska či se vztahem k němu. Zvlášť významná byla jeho zakladatelská role při výzkumu politické perzekuce československých občanů v Sovětském svazu v letech 1918–1956.

Za svou vědeckou práci obdržel profesor Borák řadu vysokých českých i zahraničních ocenění, mj. čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR či zlatý Důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky.

Za zásluhy o rozvoj Slezské univerzity v Opavě a za celoživotní vědeckou práci bylo profesoru Borákovi navrženo udělení nejvyššího univerzitního ocenění – čestného doktorátu.

Návrh na udělení titulu doctor honoris causa schválila v minulých dnech jednohlasně v tajném hlasování vědecká rada Fakulty veřejných politik a bude postoupen vědecké radě univerzity.

„Úmrtí profesora Mečislava Boráka zasáhlo hluboce všechny jeho bývalé i současné spolupracovníky nejen z Fakulty veřejných politik v Opavě. Vzpomínka na něj, jako na přítele, kamaráda, spolupracovníka, vědeckého kolegu i vysokoškolského učitele, zůstane trvale v našich srdcích i myslích,“ uvedlo vedení univerzity v prohlášení.

Foto dne