Nejnovější zprávy: Město Ostrava může postavit novou tramvajovou trať i bez souhlasu obvodů Ostrava v běhu času: Stará škola na Zádvoří kdysi a dnes

Společnost

Vzniknou v centru Ostravy Nové Lauby? Místo nyní zkoumají archeologové

Před sto lety to tam žilo zhruba stejně jako dnes na Stodolní. Ostravské Lauby byly oblastí plnou hospod, šantánů, barů i nevěstinců. Pořád se tam něco dělo a možná, že se opět dít bude. Město totiž chystá v proluce, která slouží jako parkoviště, novou výstavbu.

Prostor označovaný jako „Nové Lauby“ se nachází mezi ulicemi Velkou, Muzejní a Pivovarskou. Ostravané tudy běžně procházejí z Masarykova náměstí směrem na Černou louku či na parkovišti v proluce odstavují svá auta.

Podle již zpracované architektonické studie, kterou před časem zadalo město, by se celá lokalita měla výrazně proměnit. V plánu je výstavba nového bloku, ve kterém budou byty, obchody, restaurace či podzemní parkoviště.

Jedinou předzvěstí věcí příštích jsou zatím práce archeologů z Národního památkového ústavu a Ostravského muzea, kteří během podzimu začali se záchranným archeologickým průzkumem. Odborníci nyní zjišťují, jakými stavebními fázemi v minulosti lokalita prošla. Jejich závěry mohou být následně využity pro případné úpravy projektu.

Archeologové postupně odhalují jednotlivé podzemní části původních staveb, u kterých jsou patrné například cihlové klenby, kamenné základy či pozůstatky historických obkladů. Více o dosavadním průběhu prací napoví naše fotoreportáž doplněná o vizualizace ze studie „Nové Lauby“, kterou vytvořil ateliér Znamení čtyř – architekti.

Ostravské Lauby získaly svůj název od architektonických prvků některých místních domů, které měly podloubí neboli lauby. Předpokládá se, že parcely pro osídlení byly v této lokalitě vymezeny již ve 13. století, takže jde o jednu z vůbec nejstarších částí Ostravy.

Některé z domů později dostaly právo vařit pivo i šenkovat, což jen potvrzuje jejich historický význam. Po roce 1955 byla zahájena demolice, která však podle odhadů archeologů nemusela zničit sklepy původních středověkých či renesančních staveb. Mohly by se tedy stát součástí nové výstavby.

Samotný archeologický průzkum by měl trvat do konce března příštího roku.

Fotogalerie

Foto dne