Nejnovější zprávy: Můj první dabing? Jediná věta: Máte telefon, vzpomínal v Kafrárně Alexej Pyško ​Galakoncert Českého rozhlasu Ostrava: Marie Rottrová rozezpívá Gong!

Společnost

Výročí:​ 11. června 1963 zemřel rodák z Ostravy, generál Lev Prchala

Ve Feldbachu (Rakousko) zemřel 11. června 1963 armádní generál, účastník I. a II. čs. odboje Lev Prchala (narodil se 23. března 1892 ve Slezské Ostravě).

Lev Prchala. Foto: Archiv

Svou vojenskou kariéru zahájil jako jeden z velitelů legií v Rusku.

Po návratu z ruské fronty zastával funkci zemského vojenského velitele na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi a další významné vojenské posty.

Při mobilizaci v září 1938 velel 4. polní armádě, která chránila jižní hranice Čech a Moravy. V květnu 1939 ilegálně přešel do Polska a pak do Francie.

Do čs. armády ve Francii se nezapojil a po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie. Aspiroval na vedoucí postavení v čs. zahraničním odboji a vedl opozici proti dr. E. Benešovi.

Když se s prezidentem Benešem dostal do konfliktu, byl v říjnu 1940 převeden mimo činnou službu. Po skončení II. světové války zůstal v Londýně.

V roce 1948 přesídlil do Německa, kde se pokoušel sjednotit protikomunistickou emigraci ke třetímu odboji.

Lev Prchala byl výborným vojákem, stratégem a organizátorem, leč v politice nebyl úspěšný.

Foto dne