Nejnovější zprávy: Další smrtelná nehoda. Motocyklista nepřežil střet s autem Dvě nehody motocyklistů. Jeden zemřel, druhý je vážně zraněný

Společnost

Výročí: 10. ledna 1910 vypsala Ostrava soutěž na stavbu nové radnice

Dne 10. ledna 1910 vypsal obecní výbor dynamicky rostoucího městyse Polské (dnes Slezské) Ostravy veřejnou soutěž na stavbu nové radniční budovy.

Vzhledem k českému vedení obce byla účast v soutěži omezena jen na české architekty, inženýry a stavitele. Ti si mohli jako podklad pro svou práci vyžádat nejen stavební program, situační stavební, ale také fotografii stavebního místa.

Odborná porota sestavená po dohodě se Spolkem architektů a inženýrů moravských v Brně vybrala ze zaslaných anonymních návrhů projekt profesora státní průmyslové školy v Plzni Viktorina Šulce, který pak do konečné podoby dopracovali Jaroslav Volenec, přednosta obecního stavebního úřadu, a stavitel František Doležel, asistent téhož úřadu.

V říjnu 1911 byla výstavba nové radniční budovy zahájena.

Foto dne