Nejnovější zprávy: Velká fotogalerie: Takhle pařili lidé v Ostravě na Oldies festivalu! Fotogalerie: Takhle rychle může shořet auto

Byznys

Vítězství spotřebitelů! Dodavatelé energií je budou muset lépe informovat

Energetický regulační úřad (ERÚ) aktualizoval Etický kodex dodavatelů energií. Nový kodex myslí mnohem vice na práva spotřebitelů: uvádí například klíčovou povinnost poskytnout odběrateli energie datum ukončení dodávek, uvádět na vyúčtování za energie, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou.

“V případě že je smlouva uzavřena na dobu určitou, musí dle kodexu dodavatel uvést konkrétní datum ukončení smlouvy, nebo údaj o termínu, kdy dojde k jejímu automatickému prodloužení. U smluv na dobu neurčitou musí uvádět výpovědní lhůtu a pro případ podání výpovědí uvést počátek běhu výpovědní lhůty,” uvedl Tomáš Panáček, právník společnosti eCENTRE, která dlouhodobě bojuje za práva spotřebitelů při vybírání dodavatele, který pro klienty bude nejvýhodnější.

Energetický regulační úřad vyzval dodavatele k tomu, ať se k přijetí aktualizovaného kodexu zaváží.

Doposud byla bohužel praxe u některých dodavatelů elektrické energie a plynu odlišná – buď na výzvy k oznámení zmíněných důležitých detailů smluv vůbec nereagovali, nebo reagovali s velkým zpožděním či poskytovali neúplné údaje. To by se mohlo s novým kodexem změnit.

„Datum ukončení dodávek je pro klienta údaj, bez kterého se neobejde. Dokud dodavatelé toto datum nebudou uvádět ve vyúčtování, jsou domácnosti jakožto spotřebitelé v bezvýchodné situaci a jsou pošlapávána jejich práva,“ uvádí Vítězslav Grygar, statutární ředitel aukční společnosti eCENTRE.

Aukční společnost pomohla již desetitisícům spotřebitelů v České republice najít si v elektronické aukci levnějšího dodavatele elektrické energie či plynu. Mnozí spotřebitelé tak ušetřili i dvacet tisíc korun. Jenže dalším tisícům spotřebitelů znemožňovali úspory někteří dodavatelé.

„Máme písemně podložené případy, kdy nás někteří jiní dodavatelé informují, že datum ukončení dodávek sdělili klientovi, ale klient potvrzuje, že mu nic nepřišlo. Obstrukční praktiky některých dodavatelů tak hraničí se základní slušností,“ upozorňuje Vítězslav Grygar.

„Proto nový etický kodex velmi vítáme a vnímáme jako krok k tomu, o co společnost eCENTRE ve spolupráci s tisíci svých klientů rovněž usiluje. Je to společný boj za práva spotřebitelů.“

Foto dne