Nejnovější zprávy: Na Majálesu Ostrava 2019 ​vystoupí také Mig 21 a Ben Cristovao! ​Na Landeku opět fárá koník Ferdinand, připomíná osudy pomocníků havířů

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Stačí jen pohnout myší: Tajemství prastarého zvonu

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Kostel ve starém Zábřehu ukrýval do počátku 21. století významnou kovolijeckou památku – gotický zvon, který byl ulit někdy okolo roku 1300.

Do věže zábřežského kostela byl zvon přenesen ze staršího dřevěného kostelíka, do něhož se dostal pravděpodobně z některého ze zrušených klášterů v období panování císaře Josefa II.

V roce 2006 byl zvon z věže sňat, prošel restaurací a dnes je umístěn v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Více o knize, její výjimečnosti i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.

Foto dne