Nejnovější zprávy: Chlapec (11) se vážně zranil na koloběžce. Při pádu mu praskla přilba Výročí: Před 25 lety byly otevřeny lázně v Klimkovicích

Společnost

Před 80 lety se začalo v Ostravě jednat o prvním "Pendolinu"

Vlak Ostravská střela měl stavět jen v Moravské Ostravě, Svinově a pak až v Praze!

Ostravské hlavní nádraží v Přívoze v období 1. čs. republiky. Foto: Archiv města Ostravy

Dne 12. září 1938 se v Moravské Ostravě konala schůze Národohospodářského sboru moravskoslezského.

Cílem spolku bylo usilovat o hospodářské povznesení severní Moravy a Slezska.

Na pořadu dne byly tentokrát záležitosti, týkající se železniční dopravy – dlouho odkládaná rekonstrukce ostravského hlavního nádraží a také zajištění rychlého železničního spojení Moravské Ostravy s Prahou.

Díky intervencím poslanců a senátorů z Ostravska u ministerstva železnic mělo být údajně dojednáno zakoupení rychlého motorového vozu francouzské konstrukce „Michelin“, s jehož pomocí by byla jízda z Bohumína do Prahy zkrácena na pouhé 3,5 hodiny.

Tento vlak, pojmenovaný jako „Ostravská střela“, měl stavět pouze v Moravské Ostravě, Svinově a poté až v Praze.

Zahraničně politická situace na konci září 1938 však realizaci projektu nepřála a takto rychlého spojení s Prahou se cestující dočkali až po roce 1989.

Foto dne