Nejnovější zprávy: Na Majálesu Ostrava 2019 ​vystoupí také Mig 21 a Ben Cristovao! ​Na Landeku opět fárá koník Ferdinand, připomíná osudy pomocníků havířů

Byznys

Ostravský oblastní vodovod slaví 60 let!

​Před šedesáti lety byl zahájen provoz první části páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu pitnou vodou.

Foto: SmVaK

Do rozrůstající se Ostravy a dalších průmyslových měst kraje bylo potřeba dopravit dostatečné množství pitné vody v odpovídající kvalitě.

To bylo impulsem pro vznik technicky unikátního systému, který prošel od svého vzniku dynamickým rozvojem, modernizací a technickým zkvalitňováním tak, aby v současnosti mohl zásobovat pitnou vodou více než milion lidí v Moravskoslezském, ale i Olomouckém kraji a příhraniční části Polska.

Ostravský oblastní vodovod se začal budovat v roce 1954, první voda přitekla z úpravny vody v Podhradí u Vítkova do Ostravy o čtyři roky později. Plán byl splněn těsně před koncem roku 1958. Za dobu své existence systém vyrobil více než 4,5 miliardy kubíků pitné vody.

Délka vodovodní sítě je v současnosti 504 kilometrů převážně ocelového potrubí. Tři úpravny vody systému (Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, Nová Ves z Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí u Vítkova) mají výrobní kapacitu 5350 litrů za sekundu a upravují vodu z údolních nádrží v Beskydech a podhůří Jeseníků (Morávka, Šance a kaskáda Slezská Harta- Kružberk) ve správě státního podniku Povodí Odry.

Systém Ostravského oblastního vodovodu má dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod.

„Sto třináct vodojemů systému má kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné vody. Centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy, což nám umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek. Systém je také unikátní tím, že je až na výjimky v podobě čerpání do vodojemů nad Čeladnou, Vítkovem nebo Orlovou gravitační. To s sebou během výstavby přineslo řadu výzev nejen pro projektanty, ale také zhotovitele,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Společnost SmVaK Ostrava se rozhodla u příležitosti významného výročí zpřístupnit veřejnosti Úpravnu vody Podhradí.

„Ta otevře své brány 24. listopadu, protože si myslíme, že na některé významné momenty bychom neměli zapomínat. To, co my aktuálně považujeme za naprostou samozřejmost, před šedesáti lety bylo významným posunem pro zvýšení kvality života v regionu. Lidé v různých částech kraje získávali postupně přístup k vysoce kvalitní vodě v dostatečném množství. To, co je pro nás nedílnou součástí každodenního života o něm nepotřebujeme přemýšlet, může být v některých nepříliš vzdálených částech světa zásadní problém. I proto bychom si měli kvalitní vody a zdánlivě neomezenému přístupu k ní vážit,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Lidé, kteří mají zájem si největší úpravnu SmVaK Ostrava prohlédnout, se musí registrovat na emailu katerina.bergerova@smvak.cz, případně telefonním čísle 596 697 233 do 16. listopadu. Kapacita je omezená, jedna skupina může mít maximálně dvacet osob.

„Všechna zařízení budou v plném provozu, musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen proces výroby pitné vody. Chtěl bych tedy všechny vyzvat, aby si místo zarezervovali s dostatečným předstihem, protože kapacita je omezená a zájem tyto možnosti většinou výrazně převyšuje,“ říká Komínek.

Foto dne