Nejnovější zprávy: Z Magazínu PATRIOT: Baví mě rozjíždět nové projekty Chlapec (11) se vážně zranil na koloběžce. Při pádu mu praskla přilba

Společnost

Ostravané poslali městu přes 500 historických fotografií

​Jako součást oslav stého výročí vzniku samostatného Československa město Ostrava v dubnu spustilo projekt Století objektivem Ostravanů.

Na Slezské Ostravě nad Kamencem, 60. léta 20. století. Foto: Projekt Století objektivem Ostravanů

"Vyzvali jsme veřejnost, aby se s námi podělila o staré fotografie z města z let 1918 až 1989," uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

"Fotky z rodinného a společenského života, z doby okupace, vzniku republiky nebo události osmičkových roků jsme sbírali do poloviny tohoto měsíce," řekla mluvčí.

Na výzvu k zapůjčení fotografií zareagovalo celkem 47 Ostravanů, dohromady se podařilo shromáždit 541 snímků.

Menší část z nich (26 fotek) vznikla ještě před rokem 1918. Celkem 515 snímků dokumentuje období let 1918-1989, z toho 210 vzniklo do roku 1945.

Nejpočetněji jsou zastoupeny klasické fotografie skupinové (pózující školní třídy, učni, adepti kurzů, zaměstnanci nejrůznějších profesí, sokolští cvičenci, vojáci, rodiny) a fotografie jednotlivců (především dětí, v menší míře ateliérové fotografie dospělých osob) – 240 snímků.

Na druhém místě jsou to fotografie, zachycující průběh veřejných slavností (družstevních, spolkových, sokolských), a také oslav a jiných důležitých událostí rodinných, jako jsou svatby, křtiny, vítání občánků a pohřby – 110 snímků.

Do třetí velké skupiny se dají obecně zahrnout ostatní události, ať už se týkají veřejného nebo soukromého života (sportovní závody, povodně, požáry, brigády, volby, ochotnická divadelní představení, výlety a další volnočasové aktivity) - 80 snímků.

Na řadě fotografií jsou zachyceny různé objekty ve městě, obytné domy, veřejné budovy nebo průmyslové objekty – 43 snímků.

Celkem 29 fotografií zachycuje událostí kolem 21. srpna 1968.

Nejméně fotografií se týká návštěv významných osobností ve městě, konkrétně prezidentů Edvarda Beneše v roce 1947 a T. G. Masaryka v roce 1924 - 13 snímků.

Získané kopie fotografií budou vystaveny a také použity v publikaci, která bude mapovat období od roku 1918 do roku 1989.

A zároveň Archiv města Ostravy získal snímky, které rozšířily portfolio záběrů ukazující život běžných obyvatel města.

Foto dne