Nejnovější zprávy: Město Ostrava může postavit novou tramvajovou trať i bez souhlasu obvodů Ostrava v běhu času: Stará škola na Zádvoří kdysi a dnes

Společnost

Nový přístroj pomůže pacientům ohroženým ztrátou končetiny

Kvalitnější zobrazení i možnost provedení složitějších výkonů poskytuje lékařům Nemocnice Podlesí nové moderní rentgenové C rameno.

Přístroj v hodnotě 4,8 milionů korun byl pořízen na oddělení Intervenční radiologie, kde slouží při zákrocích u pacientů s bezprostředním ohrožením ztráty končetiny.

Nové moderní C rameno se špičkovými parametry nahradilo starší typ, který v nemocnici využívali devět let. „Ve srovnání s předchozím přístrojem má nové C rameno výkonnější generátor, což dohromady s plochým digitálním zesilovačem přináší vyšší kvalitu zobrazení a možnost provádění delších a složitějších výkonů,“ říká primář oddělení Marian Wierzgoń.

Nový přístroj vybavený vaskulárním softwarem slouží lékařům oddělení Intervenční radiologie a Centra cévní a miniinvazivní chirurgie k realizaci tzv. hybridních revaskularizačních výkonů, což jsou cévní operace realizované současně s endovaskulárním výkonem (přístup z vnitřku cévy).

„Hybridní operace jsou prováděné u pacientů s nejpokročilejší formou ischémické choroby dolních končetin, tedy s trofickými defekty. Velmi často se jedná o výkony na záchranu končetiny,“ vysvětluje primář. Z důvodu charakteru postižení tepenného řečiště musí být kvalita zobrazování poskytovaná pojízdným C ramenem srovnatelná s kvalitou poskytovanou velkým stacionárním angiografem.

Nové C rameno se také využívá u dalšího typu hybridních revaskularizačních výkonů realizovaných lékaři oddělení Intervenční radiologie a Centra cévní a miniinvazivní chirurgie – jde o urgentní revaskularizace u akutních forem ischémické choroby dolních končetin.

„Jedná se o stavy s bezprostředním ohrožením končetin. Podle současných odborných doporučení kvalita chirurgicky provedené revaskularizace musí být ověřena během operace diagnostickou angiografií, eventuálně doplněna endovaskulárním výkonem, což je prováděno pomocí C ramena,“ uvádí Marian Wierzgoń.

Lékaři Nemocnice Podlesí ročně provedou asi šedesátku těchto dvou druhů zákroků, což je jeden z nejvyšších počtů v České republice.

Foto dne