Nejnovější zprávy: Slavné výročí: Před 120 lety vyjel z Kopřivnice Präsident! ​MOVE fest je ochutnávka možností, říká ředitelka tanečního festivalu

Byznys

Emise prachu jsou na historickém minimu, hlásí ostravská huť ArcelorMittal

První rok provozu po miliardových investicích do nových ekologických technologií má za sebou huť ArcelorMittal Ostrava, které se díky nim povedlo snížit komínové emise prachu na historické minimum 440 tun.

Ostravská huť tedy dosáhla za rok 2016, ve kterém již bylo v provozu 13 nových technologií v hodnotě 2 miliard korun, meziročního snížení emisí prachu o 142 tun. Kromě toho o více než 400 tun snížila i nepřímé, tzv. fugitivní emise, které vznikají při manipulaci s prašným materiálem na volném prostranství.

Samotná roční hodnota komínových emisí prachu ve výši 440 tun je pak čtvrtinová ve srovnání s rokem 2003, kdy do ostravského podniku vstoupil koncern Arcelor Mittal.

„Na snižování vlivu výroby na životní prostředí pracujeme dlouhodobě. Evropské emisní limity založené na nejlepších dostupných technikách splňuje naše společnost už od roku 2012, ačkoli se staly závaznými až loni. Díky investicím jsme nyní na maximu, jakého jsme pomocí současných nejšpičkovějších technologií schopni dosáhnout,“ uvedl Vijay Mahadevan, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava.

Huť podle něj k modernizačním opatřením, která jdou nad rámec zákona, přistoupila dobrovolně, jelikož nadstandardní ekologizace výroby patří k jedné z jejích strategických politik.

Nová filtrační zařízení, na jejichž výstavbu dotacemi ze tří čtvrtin přispěla EU, meziročně snížila nejen komínové emise prachu o dalších 25 % na 440 tun, z nichž 362 tun tvoří frakce PM10, ale díky dávkování speciálních aditiv do proudu spalin před vstupem na tkaninové filtry na aglomeraci se postarala také o snížení polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu o 65 % na 23 kg.

Kvalita ovzduší není jen o průmyslu

Představitelé společnosti tak hovoří o tom, že se ostravská huť dostala na hranici současných možností eliminace prachu.

„Před zhruba 10 lety se nejvíce mluvilo o emisích prachu, do jejichž snížení jsme celkově investovali více než 4 miliardy korun. Občas někdo tvrdí, že je to tady stejné jako v 70. letech, kdy se narodil. Za huť jsme přitom na 1 % míry znečištění, která tady byla dříve. Tím chci říct, že vliv na ovzduší musí mít někdo jiný. Věřím, že díky realizovaným opatřením jsme příkladem a vzorem,“ řekl Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy.

emise mittal grafVeřejnost podle něj výsledky projektů, které si kladou za cíl zlepšení kvality ovzduší v celé ostravské aglomeraci, naplno pozná až ve chvíli, kdy se kromě průmyslu povede vyřešit i znečištění způsobené dopravou, lokálními topeništi a obrovskými přeshraničními zdroji z Polska.

V čem vůbec spočívá efektivita ekologizačních investic v huti Arcelor Mittal?

„Základním principem většiny nových technologií je tkaninový filtr, který Evropská unie doporučuje jako nejlepší dostupnou techniku. Tkaninový filtr zachytává s více než 99% účinností prachové částice PM1, PM2,5 a PM10. Celková plocha tkaninových filtračních hadic nových technologií přesahuje 73 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá velikosti deseti fotbalových hřišť,“ vysvětlil ředitel pro životní prostředí Petr Baranek.

Díky novým technologiím se společnost ArcelorMittal Ostrava řadí mezi světovou špičku v rámci srovnatelných provozů.

„Jezdí se k nám dívat také zástupci dalších podniků z naší skupiny, aby viděli, jak lze technologie v praxi použít,“ dodal Baranek, podle kterého se v Ostravě daří úspěšně naplňovat dřívější vizi o tom vyrovnat se belgickému Gentu, kde sídlí jedna z předních fabrik největší ocelářské skupiny.

Z hlediska použití nejúčinnějších tkaninových filtrů v ní má ostravská huť momentálně zcela výsadní postavení.

Foto dne