Nejnovější zprávy: ​Letošní Oktobeerfest je velké lákadlo. První vlna lístků je pryč! Novým ministrem kultury má být Lubomír Zaorálek

Společnost

Císař v Ostravě: Cesta městem na velký střelecký turnaj

Magazín PATRIOT připravil spolu s Ostravským muzeem unikátní seriál, který mapuje návštěvu rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. v roce 1906 v Moravské Ostravě. Každý díl seriálu doprovázejí dobové fotografie pořízené na jednotlivých místech císařovy návštěvy. Díky zachráněným skleněným negativům si tak můžeme udělat obrázek o tom, jak Ostrava v roce 1906 vypadala...

V prvním díle našeho seriálu jste si mohli přečíst o přípravách Ostravy na vzácnou návštěvu, ve druhém o příjezdu císaře na nádraží do Přívozu, třetí díl popisoval cestu na náměstí.

Dne 28. 6. 1906 v 11 hodin 55 minut odjel císař František Josef I. z Hlavního náměstí v Moravské Ostravě po Mostní ulici (dnešní část ulice 28. října), Johannyho ulici (dnešní Sokolská), Alžbětině ulici (dnešní Českobratrská), k německému gymnáziu a staveništi evangelického kostela, poté Přívozskou ulicí a Rainerovou ulicí (dnes Matiční), kolem českého soukromého gymnázia císaře Františka Josefa (předchůdce dnešního Matičního gymnázia Ostrava) na nábřeží Ostravice až k Nové střelnici v Moravské Ostravě.

V Nové střelnici se konala pod záštitou arcivévody Rainera Ferdinanda Habsbursko-Lotrinského ve dnech 24. 6. – 3. 7. 1906 střelecká soutěž – X. moravské zemské střelby. Pro větší prestiž soutěže pozvali pořadatelé císaře Františka Josefa I. a ten pozvání přijal.

Císaře zde přivítal arcivévoda Rainer a představitelé moravských střeleckých spolků. Jménem ostravských dam uvítala Františka Josefa paní Spenglerová, manželka okresního hejtmana v Moravské Ostravě a místodržitelského rady. Za to obdržela od císaře briliantový náramek.

Přivítání císaře Františka Josefa I. arcivévodou Rainerem na Nové střelnici. Foto: C. k. dvorní fotoateliér Karla Pitznera v Moravské Ostravě. Skleněný negativ, fotoarchiv Ostravského muzea

Přivítání císaře Františka Josefa I. arcivévodou Rainerem na Nové střelnici. Foto: C. k. dvorní fotoateliér Karla Pitznera v Moravské Ostravě. Skleněný negativ, fotoarchiv Ostravského muzea

Císař se podepsal zlatým perem do pamětní knihy moravskoostravského střeleckého spolku, prohlédl si vystavené dary i odměny pro nejlepší střelce, chvíli pozoroval střelecké zápolení a ve 12 hodin 45 minut odjel do Vítkovic.

Nová střelnice stávala od roku 1892 v místech dnešní části Nové radnice. Patřila k ní i výletní restaurace a park. Poslední velké střelecké závody se zde konaly v roce 1913. Zbourána byla v roce 1926.

Členové moravskoostravského střeleckého spolku u pomníku postaveného na památku návštěvy císaře Františka Josefa I. v Moravské Ostravě dne 28. 6. 1906. Skleněný negativ, fotoarchiv Ostravského muzea

Členové moravskoostravského střeleckého spolku u pomníku postaveného na památku návštěvy císaře Františka Josefa I. v Moravské Ostravě dne 28. 6. 1906. Skleněný negativ, fotoarchiv Ostravského muzea

Na památku císařovy návštěvy byl 18. srpna 1907 odhalen v parku střelnice pomník. Stával až do roku 1919 v místech, kde je dnes schodiště na lávku pro pěší přes Ostravici u Nové radnice.

                                                              Kateřina Barcuchová (autorka je historička Ostravského muzea)

Použité zdroje:
* INDRA, Jaromír. Měšťanský střelecký spolek v Moravské Ostravě, jeho střelnice a medaile. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 12, Ostrava 1983, s. 256-257.
* PIĘTOŃ, Česlav: Nová střelnice byla v tzv. „Cinglu“. Slezskoostravské noviny, červen 2015, s. 7.
* Opavský týdeník, č. 51, 4. 7. 1906, s. 1.
* Ostrauer Tagblatt, č. 146, 28. Juni 1906.
* Ostravan, č. 29, 1. 7. 1906, s. 1.

Foto dne